Koło Naukowe Psychologii Lotniczej i Kosmicznej na SWPS

0

Ten artykuł zawiera opis Koła Naukowego Psychologii Lotniczej i Kosmicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie.

Koło formalnie istnieje od lutego 2012 roku, jego powstanie poprzedzały rozmowy z Mars Society Polska w roku 2011.

Opiekunem naukowym jest dr Hanna Bednarek, psycholog lotniczy, współpracująca z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie. Pomysłodawcą oraz twórcą Koła jest autor tego opisu, Jakub Falaciński.

Koło skupia się na szeroko pojętej psychologii lotniczej oraz kosmicznej, czyli wpływem warunków przestrzeni kosmicznej na dobrostan psychiczny astronautów. Głównym zadaniem jest stworzenie zespołu badawczego złożonego ze studentów oraz wykładowców, będącego kontynuatorem polskich badań z zakresu psychologii kosmicznej.

Pierwsze pilotażowe badanie zostało wykonane w roku 2011 podczas University Rover Challenge 2011 na trzech polskich zespołach. Miało na celu lepsze poznanie warunków środowiskowych oraz czynników psychologicznych w trakcie trwania konkursu. Powyższy pilotaż miał na celu stworzenie “bazy wiedzy” do kolejnych badań na URC 2012.

W chwili obecnej skupiamy się na rekrutacji członków do prowadzenia badania, oraz na pozyskaniu partnerów do współpracy badawczej.

Współpracujemy z Mars Society Polska oraz portalem Kosmonauta.net.

Jesteśmy otwartym na nowe pomysły badawcze zespołem, który podchodzi do zagadnienia funkcjonowania psychiki w przestrzenie kosmicznej interdyscyplinarnie.

Zapraszamy do współpracy – profil Facebook.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Jakubowi Falacińskiemu za przesłany tekst.

Comments are closed.