Browsing: Pozostałe

Artykuły na temat innych technologii kosmicznych.

Analizy i Prognozy
17

Zapraszamy do lektury opracowania na temat sztucznej grawitacji: problemów związanych z optymalizacją kształtu urządzeń ją imitujących, różnicy między zachowaniem się obiektów we właściwym polu grawitacyjnym a tym sztucznym oraz efektów, jakie wywołuje ona w organizmie.

Europa Galileo - europejski GNSS / Credit: ESA - J. Huart
0

Prezes Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej (GSA) Carlo des Dorides i komisarz Unii Europejskiej ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas spotkali się pod koniec stycznia w Brukseli, aby rozmawiać o potencjale technologii GNSS i roli jaką program Galileo odegra w budowaniu wzrostu gospodarczego.

1 2 3 7