Browsing: Polska

Artykuły na temat przyszłości polskiego programu kosmicznego.

Firmy
0

CloudFerro, polski dostawca usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej i operator europejskiej platformy CREODIAS, stworzył inicjatywę EO4UA – Earth Observation for Ukraine, której celem jest wsparcie instytucji ukraińskich i organizacji międzynarodowych w ocenie strat środowiskowych, spowodowanych przez działania wojenne na terenie Ukrainy. Partnerami inicjatywy są: Politechnika Kijowska, AIRBUS Defence & Space, SatAgro, Centrum Geomatyki Stosowanej Instytutu Geodezji i Kartografii (CGS IGiK) oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Firmy
0

W ramach wizyty prof. Grzegorza Wrochny, prezesa POLSA (Polskiej Agencji Kosmicznej) oraz podpisania umowy o współpracy z CONAE (Argentyńska Agencja Kosmiczna), firmy SPACESUR i CloudFerro podpisały w Buenos Aires Porozumienie o Współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji platformy do przetwarzania satelitarnych zobrazowań Ziemi (Earth Observation Big Data Platform).

1 2 3 64