Browsing: Polska

Artykuły na temat przyszłości polskiego programu kosmicznego.

Osobistości Logo Creotech Instruments SA
0

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Creotech Instruments S.A. powołało w środę, 30 maja, nowy Zarząd. Prezesem został Jacek Kosiec, dotychczasowy dyrektor programu kosmicznego. Wiceprezesem ds. finansowych został Maciej Kielek.

Inicjatywy amatorskie
0

Projekt Eagle to studencki projekt wielkogabarytowego lądownika marsjańskiego, realizowany przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Jako jeden z 5 najlepszych projektów, i przy tym jedyny z Polski został wybrany do finału konkursu Red Eagle.

1 2 3 47