Browsing: Polska

Artykuły na temat przyszłości polskiego programu kosmicznego.

Polska Autorem ilustracji jest Michał Karcz
0

Na konkurs nadesłano 168 opowiadań, wpisujących się w nurt science fiction, zaś ich tematyka poruszała kwestię sztucznej inteligencji i robotyki, rzeczywistości wirtualnej, możliwych scenariuszy zagłady świata czy klasyczną problematykę lotów kosmicznych oraz potencjalnych kontaktów z pozaziemskimi cywilizacjami.

Media
5

Na łamach Polskiego Forum Astronautycznego został założony dział poświęcony programowi SONDA. Ten dział kultywuje pamięć o tym niesamowitym programie popularno-naukowym…

Edukacja
1

Do głównych zadań CTK należeć będą w szczególności: prowadzenie badań naukowych w zakresie eksploracji kosmosu, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych w obszarze technologii kosmicznych, współpraca z jednostkami AGH, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

1 2 3 60