Skan 100 tysięcy galaktyk w poszukiwaniu obcych cywilizacji

1

Naukowcy wykorzystali kosmiczny teleskop WISE w poszukiwaniu obcych cywilizacji w innych galaktykach.

Dopiero od kilkudziesięciu lat ludzkość jest w stanie poszukiwać sygnałów od obcych cywilizacji. Początkowo poszukiwania odbywały się jedynie na zakresie fal radiowych, w szczególności pomiędzy 1420 a 1666 MHz. W ostatnich latach poszukiwanie innych zaawansowanych technologicznie cywilizacji odbywa się także na innych pasmach spektrum elektromagnetycznego.

Profesor Jason T. Wright z grupy badawczej Center for Exoplanets and Habitable Worlds przy Penn State University zaproponował wykorzystanie dostępnych danych z kosmicznego teleskopu Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) w poszukiwaniu innych cywilizacji. WISE obserwował niebo od 2009 do 2011 roku na różnych pasmach zakresu podczerwonego, do czasu wyczerpania chłodziwa.

Pomysł na pomiary był prosty: cywilizacje techniczne powinny się charakteryzować dużą emisją ciepła na zakresie podczerwieni. Mowa tutaj o cieple wydzielanym w trakcie produkcji energii elektrycznej, ruchu, komunikacji, produkcji, używania różnego rodzaju urządzeń itp itp. Jest zatem logiczne, że cywilizacje techniczne muszą emitować promieniowanie podczerwone, którego nie da się wyjaśnić naturalnymi procesami. Jeśli zaawansowana cywilizacja skolonizuje całą galaktykę, wówczas zwiększona emisja promieniowania podczerwonego może być obserwowana przez takie obserwatoria jak WISE.

Zespół pod przewodnictwem profesora Wright’a postanowił poszukać sygnatur emisji promieniowania podczerwonego u około 100 tysięcy galaktyk na całym niebie. Przegląd nieba w poszukiwaniu obcych cywilizacji nazwano Glimpsing Heat from Alien Technologies Survey (G-HAT).

Spośród wspomnianych 100 tysięcy galaktyk G-HAT wykrył 50 galaktyk charakteryzujących się zwiększoną emisją na paśmie podczerwonym. Te galaktyki będą jeszcze obserwowane w ramach późniejszych projektów badawczych. Niemniej jednak żadna z galaktyk nie charakteryzowała się wyraźną sztuczna emisją fal na zakresie podczerwonym.

Brak wyraźnych sygnałów może zrozumieć dwojako. Jest możliwe, że we Wszechświecie brak cywilizacji zdolnych do skolonizowania całych galaktyk. Jest też możliwe, że sygnatura sztucznej działalności jest zbyt słaba, by ją zidentyfikować na zakresie podczerwonym przy użyciu dostępnej technologii. Uzyskane wyniki zespołu G-HAT można uznać za wstępne.

Co ciekawe, G-HAT wykrył także większą ilość promieniowania podczerwonego dookoła gwiazdy 48 Librae, podchodzącego od gromady młodych gwiazd. Ten obszar w zakresie wizualnym niczym szczególnym się nie wyróżnia, co oznacza, że pomiędzy tą gromadą a Układem Słonecznym znajduje się mgławica.

(Phys)

Jeden komentarz