Zakończenie projektu POSITION

0

Trzeciego marca oficjalnie została zakończona ocena projektu POSITION, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 w latach 2015-2016.

Jednym z obszarów tematycznych europejskiego programu Horyzont 2020 jest przestrzeń kosmiczna i praktyczne wykorzystanie „kosmicznych” technologii na Ziemi. Prace będą związane głównie z systemami Galileo i Copernicus, które uruchomione zostaną w pełni w trakcie trwania programu. Na finansowanie projektów w programie H2020 w zakresie przemysłu kosmicznego zaplanowano budżet wielkości ponad 1 miliarda EUR.

Jednym z pierwszych projektów o tematyce kosmicznej w Horyzoncie 2020, wybranych do realizacji jeszcze w 2014 roku, był projekt koordynowany przez firmę z Polski. Projekt otrzymał nazwę POSITION i był przeprowadzony pomiędzy 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2016.

Cele projektu POSITION

POSITION (POlish Support to Innovation and Technology IncubatiON), czyli „Polskie Wsparcie dla Innowacji oraz Inkubacji Technologii” to projekt, który miał na celu rozwój polskich rozwiązań opartych o nawigację satelitarną (GNSS). Przewiduje się, że rozwój aplikacji GNSS przyniesie w Europie pośrednio ponad sto tysięcy nowych miejsc pracy, tysiące produktów dostępnych na rynku i setki patentów. Polskie aplikacje GNSS powstawały do tej pory rzadko, zwykle nie stanowiąc dużej konkurencji dla zagranicznych rozwiązań na rynku. Projekt POSITION miał zmienić ten stan rzeczy.

POSITION był realizowany przez dwóch partnerów: fundusz kapitałowy Black Pearls VC z Gdańska oraz niemiecką firmę specjalistyczną SpaceTec Partners. Liderem projektu był dr inż. Krzysztof Kanawka.

Prace projektu POSITION

Prezentacja Krzysztofa Kanawki o projekcie POSITION z kwietnia 2015/ Credits - kosmonauta.net

Prezentacja Krzysztofa Kanawki o projekcie POSITION z kwietnia 2015/ Credits – kosmonauta.net

W 2015 roku prace koncentrowały się głównie na analizie potencjału GNSS w Polsce oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych krajowych projektów, które mogą wykorzystać nawigację satelitarną. Łącznie udało się nawiązać kontakt z ponad 150 podmiotami (firmy, startupy, nieformalne grupy i zespoły akademickie), które wówczas realizowały swoje projekty. Z tej grupy, po kilku etapach selekcji, udało się wybrać kilkanaście podmiotów, które otrzymały wsparcie w 2016 roku.

W 2016 roku wybrane zespoły brały udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach. W kwietniu w Warszawie na dwudniowych warsztatach uczestniczyło jedenaście zespołów. Miesiąc później, w trakcie konferencji infoShare 2016, w warsztatach POSITION wzięło udział dziewięć zespołów. Dwa zespoły uczestniczyły dodatkowo w rywalizacji z innymi startupami podczas konferencji. Jeden z nich – system ostrzegający przed kolizjami statków – dotarł do finału tej rywalizacji.

W okresie letnim trwały przygotowania do Demo Day, które odbyło się 8 września 2016 w Gdańsku. Wydarzenie miało na celu spotkanie przedstawicieli projektów z inwestorami. Sześć startupów POSITION miało okazje zaprezentować swoje projekty przed ponad 10 inwestorami z Polski, Niemiec, Austrii i Estonii.

Wyniki projektu POSITION

W kolejnych miesiącach startupy projektu POSITION osiągnęły duże sukcesy. Jeden zespół uzyskał 1 M EUR inwestycji. Innemu startupowi udało się otrzymać duże finansowanie na dalsze prace badawczo-rozwojowe. Natomiast sam projekt POSITION pośrednio będzie kontynuowany w ramach akceleratora Space3ac.

Program Horyzont 2020 przynosi duże korzyści dla wielu europejskich podmiotów. Jednak jak na razie niewielki jest w nim udział polskich podmiotów. Warto jednak próbować swoich sił w tym programie i uczestniczyć w międzynarodowych konsorcjach – nie tylko w tematyce kosmicznej.

(BP VC)

Comments are closed.