Rusza program Horyzont Europa

0

Drugiego lutego oficjalnie ruszył nowy wieloletni program badawczo-rozwojowy o nazwie Horyzont Europa.

Nowy europejski program o nazwie Horyzont Europa będzie realizowany do 2027 roku. Łączny budżet tego programu badawczo-rozwojowego to ponad 95 mld EUR.

W latach 2007 – 2013 w państwach Unii Europejskiej (UE) realizowano Siódmy Program Ramowy (FP7), w ramach którego finansowano szereg działań badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. W FP7 realizowano także działania dotyczące przestrzeni kosmicznej, w szczególności skupione na dwóch „flagowych” projektach UE – europejskiego systemu nawigacji Galileo oraz obserwacji Ziemi o nazwie Copernicus.

Następcą FP7 był „Horyzont 2020” (H2020), realizowany do 2020 roku. Budżet na ten program wyniósł ponad 75 miliardów EUR. Te kwoty również zostały wydane na różne projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Cechą wyróżniającą H2020 było znaczne ułatwienie udziału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Te mniejsze podmioty wcześniej dość rzadko uczestniczyły europejskich programach B+R. Część funduszy została na zupełnie nowe programy, w tym dedykowane MŚP.

Polska łącznie pozyskała prawie 730 mln EUR w H2020, co stanowi 1,24% całkowitego budżetu tego programu. Partnerzy z Polski uczestniczyli łącznie w ponad 2300 projektach. W tematyce kosmicznej udział Polski wyniósł nieco mniej od 15 mln EUR. Przykładem projektu w H2020 z polskim partnerem był FLAMINGO, którego celem było zaawansowane wykorzystanie nowych możliwości sygnału pozycjonowania (GNSS).

Horyzont Europa

Drugiego lutego 2021, w trakcie przewodnictwa Portugalii w UE, nastąpił oficjalny start programu Horyzont Europa (ang. Horizon Europe). Prace B+R w programie Horyzont Europa będą skupiać się wokół sześciu klastrów tematycznych. Branża kosmiczna głównie będzie skupiona w klastrze 4 (“Digital, Industry and Space”). Ponadto, ważną osią prac będą działania wspierające nowe spółki technologiczne w wejściu na rynki, przede wszystkim w Europie.

Rozpoczęcie programu Horyzont Europa / Credits – Ministério dos Negócios Estrangeiros Portugal

Tematyka kosmiczna w programie Horyzont Europa to 14,8 mld EUR. Z tego 9,1 mld EUR ma być wydane na programy związane z europejskim systemem GNSS – Galileo. Kolejne 5,42 mld EUR otrzyma program Copernicus. 442 mln EUR otrzyma europejski system monitoringu przestrzeni kosmicznej (SSA/SST).

Misje programu Horyzont Europa / Credits – Komisja Europejska

(Ministério dos Negócios Estrangeiros Portugal)

Comments are closed.