Projekt FLAMINGO zbliża się do końca

2

Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 dobiega końca. Główną osią projektu FLAMINGO było wdrożenie rozwiązań o wyższej precyzji pomiaru, w tym rzędu kilkudziesięciu cm – także w warunkach miejskich.

Horyzont 2020 jest największym jak dotąd programem UE w zakresie badań. Dzięki niemu firma Blue Dot Solutions brała udział w projekcie FLAMINGO, który pozwolił na stworzenie urządzenia typu IoT dla precyzyjnego pozycjonowania pojazdów na ulicach. Urządzenie zostało stworzone z myślą o autobusach i tramwajach, które funkcjonują w przestrzeni miejskiej. Wyższa precyzja pomiarów pozycji (>1m) pozwala m.in. na dokładne ustalenie jak pojazd porusza się po ulicy, po której znajduje się stronie, jak zakręca, w jaki sposób korzysta z zatoczek i innych elementów dróg. Dane pozwalają na analitykę ruchu, szukanie miejsc, gdzie ruch pojazdu nie jest „typowy” (np. wąski wjazd utrudnia ruch i zwiększa niebezpieczeństwo). Informacje umożliwiają również porównanie zachowań kierowców. W przypadku tramwajów możemy ustalić, w których miejscach tory mogą być złej jakości.

Przykład ciasnego zakrętu – wizualizacja rzeczywistego ruchu w aplikacji stworzonej na potrzeby projektu / Credits – Blue Dot Solutions, Open Street Maps

Rozwiązanie wypracowane w ramach programu zawiera urządzenie IoT z sensorami, w tym nowoczesny odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GNSS). Dodatkowo udostępniono usługę poprzez stworzoną przez Blue Dot Solutions dedykowaną aplikację internetową, dzięki której widać pozycję urządzeń oraz ich ruch. Urządzenie wraz z systemem IoT zostało przetestowane w warunkach miejskich i porównane z “tradycyjnym odbiornikiem GPS”, u którego zanotowano błędy sięgające nawet 75 metrów w niesprzyjających warunkach. Dla porównania – stworzone przez Blue Dot Solutions urządzenie IoT przez większość testów oferowało precyzję pozycjonowania lepszą od 1m.

Urządzenie IoT stworzone przez Blue Dot Solutions na potrzeby projektu FLAMINGO / Credits - Blue Dot Solutions
Urządzenie IoT stworzone przez Blue Dot Solutions na potrzeby projektu FLAMINGO / Credits – Blue Dot Solutions

FLAMINGO skierowane jest do operatorów większych pojazdów, którzy chcieliby wiedzieć jak dane pojazdy poruszają się w warunkach miejskich i jaka jest ich interakcja z przestrzenią miejską. System umożliwia ustawienie alertów w przypadku wypadków i docelowo ma pozwalać na monitoring innych parametrów jazdy np. przyśpieszenia. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na www.bluedotsolutions.eu/project/flamingo/

W ramach projektu FLAMINGO inni partnerzy konsorcjum rozwinęli naukowe kwestie zagadnienia obliczania pozycji satelitarnej na podstawie dostępnych sygnałów GNSS (oraz ich parametrów), stworzyli jeszcze jedno urządzenie IoT, zaawansowany system online wyliczający pozycję z wyższą precyzją oraz wykonali aplikacje na urządzenia mobilne.

Projekt FLAMINGO został zrealizowany dzięki finansowaniu z programu Horyzont 2020 w ramach grantu o numerze 776436.

(FLAMINGO)

2 komentarze

    • Krzysztof Kanawka on

      To zależy od punktu widzenia. Niektórzy lubią tak, a inni inaczej!