Nowe instrumenty obserwacji Ziemi na ISS

0

Liczba instrumentów dedykowanych obserwacji Ziemi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wzbogaciła się o kolejne pozycje.

Sage III – stratosferyczny aerozolowy i gazowy eksperymentalny instrument ma za zadanie monitorować kondycję warstwy ozonowej, pokrywającej powierzchnie w stratosferze sięgającą od 10 do 30 mil. Poprzednie instrumenty, SAGE I oraz SAGE II, zamontowane na satelitach umożliwiały zrozumienie przyczyn oraz efektów dziury ozonowej nad Antarktydą. Protokół z Monteralu z 1987 prowadził do zaprzestania użytkowania gazów wpływających na degradację strefy ozonowej i na powolną odnowę tej powłoki. SAGE III, zaprojektowana na działanie nie mniej niż trzy lata, pozwoli naukowcom na monitorowanie procesu jej odbudowy.

Sensor mapowania świetlnego (LIS), początkowo był narzędziem w misji pomiarowej w lasach tropikalnych (TRMM) w 1997 roku. Monitorował czas, lokalizację emisji światła oraz jego natężenie. Nowy LIS powinien znacząco usprawnić proces detekcji emisji światła znad oceanów a także północnej półkuli w okresie letnim. Ponieważ światło jest jednocześnie czynnikiem jak i wskaźnikiem zjawisk zachodzących w atmosferze, NASA wraz z innymi agencjami planuje użycie zebranych danych do tworzenia aplikacji, począwszy od przewidywania pogody po modelowanie klimatyczne aż po studium jakości powietrza.

SAGE III i LIS są najnowszymi instrumentami na orbicie ziemskiej ukierunkowanymi na pracę wewnątrz stacji, jednak nie są one jedyne. Począwszy od sierpnia 2014 r., RapidScat zbierał dane dotyczące podmuchów wiatru na oceanach a także parametrów kierunku oraz prędkości w czasie prawie rzeczywistym. Instrument został zaprojektowany jako tani substytut zastępczy dla Qucik Scatterometer, w skrócie QuickSat.

Dodatkowo, prócz zagadnień wpływu wiatru na temperatury powierzchni ziemi podczas zjawiska El Niño, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administrations) wraz z U.S. Navy używały danych otrzymanych przed RapidScat’a w celu lepszego monitoringu zjawisk atmosferycznych występujących na morzu, co w konsekwencji prowadziło do optymalizacji tras przepływu statków względem zagrożeń niesionych przez naturę.

CATS

CATS (Cloud Areosol Transport System) został zamontowany na zewnątrz stacji kosmicznej w sierpniu 2015 r.  Głównym jego zadaniem jest pomiar ilości pyłów w powietrzu, pożarów lasów oraz pyłów wulkanicznych na całym świecie. Dane z urządzenia wspierają i dostarczają informacje dla studiów powiązanych z jakością powietrza, modelami klimatycznymi oraz możliwościami wcześniejszego ostrzegania przed zagrożeniami.

Na przestrzeni kolejnych siedmiu lat NASA planuje wysłać na ISS kolejne instrumenty nakierowane na Ziemię. Do tych instrumentów należeć będzie:

TSIS-1

Total and Spectral Solar Irradiance Sensor (TSIS-1) będzie mierzyć całkowite napromieniowanie słoneczne, jego wariant spektralny lub całkowite promieniowanie słoneczne na samym szczycie ziemskiej atmosfery oraz jego dystrybucję. Dane te są kluczowe dla procesu modelowania klimatycznego i studiów atmosferycznych. TSIS-1 zamierza kontynuować prace wcześniejszego satelity NASA (Solar Radiation and Climate Experiment Satelie) dokonującego pomiarów od 2003 roku.

OCO-3

Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) jest narzędziem monitorującym światową dystrybucję dwutlenku węgla na całym globie. Złożony z części poprzednika OCO-2, OCO-3, będzie zapewniać wgląd w rolę jaką odgrywają gazy cieplarniane i ich relacja z terenami zurbanizowanymi oraz spalaniem paliw kopalnianych. Instrument ma także za zadanie pomiar tak zwanego zjawiska „łuny” emitowanego przez rosnące rośliny (fluorescencja indukowana promieniami słonecznymi).

Global Ecosystem Dynamics Investigation

Global Ecosystem Dynamics Investigation to instrument celujący na tropikalne i umiarkowane lasy. Urządzenie lidarowe ma na celu zapewnianie pierwszych obserwacji o wysokiej rozdzielczości, pionowej struktury lasów wraz z próbą znalezienia odpowiedzi odnośnie zawartości węgla magazynowanego w tych ekosystemach. Mając na uwadze taki przebieg testów, przewidywanym rezultatem dalszych badań może być odpowiedź na pytanie, jaki wpływ ma odlesienie i zalesianie obszarowe na środowisko, globalny obieg węgla oraz zmiany klimatu.

ECOSTRESS

ECOSTRESS – ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment – narzędzie, które również skupia się na zapewnieniu pomiarów o wysokiej częstotliwości i rozdzielczości temperatury roślin i poboru przez nie wody. Dane te mają wspomagać obszary rolniczce oraz systemy zarządzania zasobami wodnymi. Oczywiście wśród beneficjentów znajdą się gruby naukowe. Dane z ECOSTRESS’a wraz z danymi sąsiednich przyrządów pozwoliłyby obliczyć wydajność użytkową wody wśród roślin a także rozpoznać gatunki odporne na suszę.

CLARREO

Kolejnym i za razem ostatnim już narzędziem jest CLARREO (Climate Absolute Radiance and Refracitivity Observatory) kompromitującym dwa instrumenty miarkujące poziom napromieniowania słonecznego: spektrometr światła odbitego i spektrometr podczerwieni. CLARREO ma za zadanie zbierać wysoce precyzyjne dane klimatyczne na cele przyszłych projekcji i usprawnianiu istniejących już modeli.

Liczba danych zbieranych przez NASA ulega powiększeniu, co sprawia, że lepiej rozumiemy naszą planetę i czynniki wpływające na działanie środowiska. Przeprowadzane analizy oraz misje mają także wpływ na życie ludzkie, poprawiając komfort życia i podnosząc standardy bezpieczeństwa.

Więcej o programach NASA na www.nasa.gov/earth

(NASA)

Comments are closed.