Prezydent podpisał ustawę o POLSA

1

Dwudziestego października Prezydent Polski podpisał ustawę powołującą Polską Agencję Kosmiczną.

Podpis ustawy powołującej Polską Agencję Kosmiczną (POLish Space Agency, POLSA) to koniec długiej drogi polityczno-prawnej, która trwała ponad rok.

Wszystko rozpoczęło się w maju zeszłego roku, gdy na IV Forum Innowacji w Rzeszowie zapowiedziano początek prac nad powołaniem POLSA. Następnie, w grudniu złożono projekt ustawy powołującej agencję kosmiczną. Pierwsze czytanie ustawy w Sejmie odbyło się w kwietniu tego roku, a drugie w lipcu. Następnie, 25 lipca Sejm przegłosował ustawę powołującą POLSA i skierował ją do prac Senatu.

Wyższa Izba Parlamentu przegłosowała ustawę 7 sierpnia, wraz z 41 poprawkami. Nie wszystkie z tych poprawek spotkały się z pełnym poparciem ze strony niektórych polskich środowisk naukowych i przemysłowych.

Przedostatnim etapem było głosowanie w Sejmie nad ustawą z poprawkami wprowadzonymi przez Senat. Do tego doszło 26 września. Wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. zmiana lokalizacji POLSA z Warszawy na Gdańsk.

Ostatnim krokiem do wprowadzenia ustawy w życie był podpis Bronisława Komorowskiego, co nastąpiło 20 października 2014 roku. W informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta można przeczytać między innymi, że „celem przedmiotowej ustawy jest utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). PAK mam mieć charakter agencji wykonawczej, której podstawowe zasady funkcjonowania są określone w ustawie o finansach publicznych.” Ponadto „PAK ma realizować zadania w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i wykorzystywania tych badań w rozwoju technologii kosmicznych dla celów przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz dla celów nauki.” To zdanie jest o tyle ważne, gdyż wyraźnie zaznacza,  że współczesne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej wykracza daleko poza ramy badań naukowych; ma także znaczenie dla innych celów. Jest to bardzo ważny argument za powołaniem POLSA i aktywnym wspieraniem rozwoju technologii kosmicznych w Polsce.

Co ciekawe, jest to chyba pierwszy oficjalny dokument, w którym posłużono się akronimem PAK zamiast POLSA. Czy jest to „jednorazowe” określenie, czy też PAK będzie stosowany zamiennie z POLSA?

Polska Agencja Kosmiczna ma rozpocząć działalność na początku 2015 roku. Pierwsze miesiące działalności POLSA to z pewnością okres wytężonej pracy administracyjnej, m.in. wybór prezesa agencji. Jak na razie brak informacji (także nieoficjalnych) co do potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

Jeden komentarz

  1. PAK bardziej mi się podoba, choć może budzić skojarzenia z projektowanym rosyjskim myśliwcem PAK FA. Z drugiej strona POLSA kojarzy mi się jakoś tak z pewnym alkoholem.