Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu POLSA

0

23 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pierwsze czytanie dotyczące projektu ustawy tworzącej Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) nastąpiło 23 kwietnia, podczas 66. posiedzenia Sejmu VII Kadencji. Jest to ważny krok w kierunku utworzenia tej agencji.

Przemówienia rozpoczął przedstawiciel wnioskodawców, Waldemar Pawlak, który podkreślił, że pomysł powstania POLSA jest ponadpartyjny. Waldemar Pawlak zauważył także, że w obecnej sytuacji politycznej w Europie potrzebne jest większe zaangażowanie Polski w projekty wykorzystujące technologie kosmiczne.

Projekt ustawy POLSA opiera się na podobnych zasadach dotyczących innych polskich agencji. Dyrektor agencji ma być wybierany w ramach konkursu. Początkowo agencja miałaby budżet około 6-10 milionów PLN i zatrudniałaby nie więcej niż 30 osób.

W trakcie tego czytania doszło do pięciominutowych oświadczeń przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. Warto tutaj podkreślić, że wszystkie główne polskie partie polityczne wspierają powstanie POLSA i jej udział w kształtowaniu polskiego sektora kosmicznego.

Swoje komentarze wygłosili posłowie Bożena Szydłowska (PO), Jerzy Materna (PiS), Maciej Mroczek (TR), Jan Bury (PSL) oraz Bogusław Wontor (SLD).

Posłowie podkreślili, że obecnie sektor kosmiczny doświadcza gwałtownego rozwoju i nawet państwa tzw. „Trzeciego Świata” inwestują we własne systemy satelitarne. Zauważono także, że jest to szansa na rozwój technologiczny oraz pojawienie się specjalistycznych miejsc pracy. Jednocześnie – dla kontrastu – zauważono, że jak na razie polskie inwestycje w europejskie projekty kosmiczne (w ramach Unii Europejskiej) charakteryzowały się niewielkim zwrotem dla naszego kraju. Tę sytuację poseł Materna uznał za formę „finansowania badań i przemysłu Francji i innych dużych krajów europejskich”.

Z kolei Jan Bury podkreślił potencjał naukowy i technologiczny, który wspólnie może stworzyć polski sektor kosmiczny. Jan Bury podziękował także naukowcom, którzy w ostatnich latach aktywnie działali na rzecz utworzenia polskiej agencji kosmicznej.

Po komentarzach ze strony przedstawicieli klubów parlamentarnych nastąpiła seria pytań i odpowiedzi w kwestii organizacji POLSA. Na pytania posłów odpowiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Grażyna Henclewska, która wymieniła ostatnie prace Rządu w kwestii określenia celów polskiej polityki kosmicznej oraz koordynacji działalności sektora kosmicznego naszego kraju. Na pytania odpowiedział także Waldemar Pawlak, który przypomniał kwestię trudnych i długich końcowych negocjacji w sprawie wejścia Polski do ESA, gdy Ministerstwo Finansów sprzeciwiało się akcesji.

W najbliższych tygodniach projekt ustawy o powołaniu POLSA będzie analizowany przez Komisję Gospodarki oraz Komisję Obrony Narodowej.

Na koniec warto zauważyć, że większość polskich mediów, opisując to pierwsze czytanie, błędnie podaje wartość 60 milionów EUR jako kwoty, którą nasz kraj co roku przekazuje do ESA. W rzeczywistości polska składka do ESA to nieco mniej od 29 milionów EUR.

(Sejm)

Comments are closed.