Ustawa powołująca POLSA – senackie poprawki

0

Trwają prace nad ustawą o powołaniu agencji kosmicznej POLSA. Senatorowie zgłosili łącznie 41 poprawek do tej ustawy.

Od końca zeszłego roku obserwujemy prace na szczeblu politycznym związane z powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Ważnym wydarzeniem tych prac było głosowanie w Sejmie nad powołaniem POLSA, które odbyło się 25 lipca tego roku.

Kolejnym etapem prac nad powołaniem POLSA jest zgłoszenie poprawek Senatu. Prace na tym szczeblu rozpoczęły się w środę 6 sierpnia. Senatorowie łącznie zgłosili 41 poprawek do projektu ustawy POLSA.

Kilka poprawek oraz komentarzy Senatorów, jakie zaproponowano to: możliwe utworzenie jednostek terenowych, wzmocnienie pozycji rady tej agencji, większe zwrócenie uwagi na praktyczne zastosowania technik satelitarnych oraz zasad powoływania prezesa Agencji. Dodatkowo, zaproponowano usunięcie kilku wcześniej proponowanych zapisów.

Projektem ustawy zajmie się teraz senacka Komisja Gospodarki Narodowej.

Comments are closed.