IV Forum Innowacji – relacja

0

14 i 15 maja 2013 w Rzeszowie odbyło się IV Forum Innowacji. Tematem wydarzenia był sektor kosmiczny i lotniczy w Polsce.

Okolice Rzeszowa to ważna część tzw. „Doliny Lotniczej”, w skład której wchodzi kilkadziesiąt firm związanych z sektorem lotniczym. To właśnie tutaj produkowane są polskie samoloty i śmigłowce oraz części do międzynarodowych konstrukcji lotniczych, ich infrastruktura naziemna oraz oprogramowanie. Jest to także region charakteryzujący się obecnością wielu firm z sektora ICT, w tym i takich, które z małych spółek przekształciły się w międzynarodowe koncerny.

Konferencja rozpoczęła się od koncertu „Chopin the Space Concert” w wykonaniu pianisty Karola Radziwonowicza, który zagrał kilka utworów Fryderyka Chopina. Utworom towarzyszyły nagrania z misji STS-120 wahadłowca Discovery.

Pierwszego dnia doszło do obrad związanych z obecną sytuacją polskiego sektora kosmicznego, w kontekście niedawnego wejścia do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Swój głos w formie wystąpienia przedstawił także wicepremier i Minister Gospodarki – Janusz Piechociński. Podczas dyskusji udział wzięli zarówno specjaliści z Polski, jak i z ESA, którzy przedstawiali różne aspekty działalności agencji oraz specyfikę prowadzania projektów w tym sektorze. W tej części obrad uczestniczył także były astronauta NASA – Scott Parazynski, znany m.in. ze wspomnianej misji STS-120 oraz dokonań w zakresie medycyny kosmicznej.

W trakcie pierwszej części dyskusji skupiono się m.in. na problemie niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowych. Aktualnie Polska jest jednym z czterech krajów Unii Europejskiej o najniższej innowacyjności, co przekłada się na bardzo małą ilość zarejestrowanych patentów i wprowadzenia na rynek nowych rodzimych rozwiązań. Jest to wynik bardzo zaskakujący. Od kilku lat polskie podmioty aktywnie uczestniczą w programach, których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności, jednak nadal pozostaje on na niskim poziomie. W tym kontekście pojawiło się nawet określenie „szarej strefy” innowacyjności oraz pogląd, że wyniki obecnych inwestycji technologicznych zaczną się pojawiać dopiero za kilka lat.

Następnie, w oddzielnych sesjach dyskutowano na temat celów działalności sektora kosmicznego oraz o polskiej strategii kosmicznej. W trakcie tej drugiej sesji przedstawiciel serwisu Kosmonauta.net przedstawił krótki zarys sytuacji w światowym sektorze kosmicznym. Inni mówcy zaprezentowali swoją opinię na temat poszczególnych elementów aktualnej polskiej działalności kosmicznej – m.in. tworzonych systemów Galileo oraz GMES Copernicus. Omówiono także kilka aktualnie realizowanych projektów i często nawiązywano do zakończonego niedawno pierwszego konkursu dla polskich podmiotów w ESA. Jak się okazało, ten konkurs cieszył się dużym powodzeniem i wiele wskazuje na to, że proces selekcji projektów będzie bardzo trudny. Tak zakończył się pierwszy dzień IV Forum Innowacji w Rzeszowie.

Podczas drugiego dnia Forum dyskusje skupiły się na regionie podkarpackim, kwestii aktywniejszego udziału polskich podmiotów w europejskich systemach GMES Copernicus oraz Galileo, na kwestiach bezpieczeństwa i zarządzania terytorialnego oraz na sektorze obronności, edukacji, lotnictwie i telekomunikacji. W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele zarówno instytutów i uczelni państwowych, jak również firm z różnych sektorów technologicznych.

Ciekawym aspektem IV Forum Innowacji była prezencja wielu, często bardzo odmiennych opinii na temat danej sytuacji, projektu lub możliwych kierunków rozwoju. Można to odebrać jako dobry znak, gdyż pozwala na dostrzeżenie wielu potencjalnych problemów, jakie z pewnością dotykają polski sektor technologiczny i kosmiczny. Na konferencję przyjechało kilkoro przedstawicieli europejskiego sektora kosmicznego, m.in. z Niemiec, Rosji, Francji oraz Hiszpanii.

IV Forum Innowacji zostało zamknięte przez posła Jan Burego, który zapowiedział rozpoczęcie prac nad ustawą o powołaniu do życia polskiej agencji kosmicznej.

Częścią tegorocznego Forum Innowacji było “Miasteczko Innowacji”, gdzie kilka uczelni oraz firm związanych z sektorem obronnym prezentowało swoje osiągnięcia. Co ciekawe, zaprezentowano także model samochodu z filmu “Powrót do Przyszłości” – czy to znak dla polskiego sektora kosmicznego?

Więcej szczegółowych informacji jest dostępnych po kontakcie z zespołem serwisu Kosmonauta.net za pomocą email kontakt@kosmonauta.net.

Prezentacja CBK dotycząca polskiego sektora kosmicznego / Credits - K. Kanawka, kosmonauta.net Koniec prezentacji Scott'a Parazynskiego / Credits - K. Kanawka, kosmonauta.net Kierunek dla polskiego sektora kosmicznego! / Credits - K. Kanawka, kosmonauta.net Studenci Politechniki Rzeszowskiej i ich dokonania / Credits - K. Kanawka, kosmonauta.net

Comments are closed.