Karta Kataklizmów i Przestrzeni Kosmicznej uruchomiona dla Afganistanu

0

Na przełomie kwietnia i maja w Afganistanie wystąpiły powodzie i lawiny błotne. ONZ aktywował dla tego kraju Międzynarodową Kartę Kataklizmów i Przestrzeni Kosmicznej. Liczba ofiar przekroczyła 2000.

IIntensywne opady deszczu w ostatnich dniach kwietnia spowodowały powodzie w północnym Afganistanie. Dwudziestego piątego kwietnia potwierdzono 120 ofiar śmiertelnych. Ewakuacji wymagało kilkadziesiąt tysięcy osób, czym zajęła się armia afgańska. Jednak już 3 maja bilans ofiar śmiertelnych przekroczył ponad 2100 osób, głównie z powodu lawin błotnych schodzących na terenach dotkniętych powodzią. Zniszczonych zostało tysiące domów, drogi a także zbiory roślin uprawnych.

Logo Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów / Credits: International Charter of Space and Major Disasters Logo Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów / Credits: International Charter of Space and Major Disasters

Najbardziej dotknięte kataklizmem są prowincje Dżozdżan (conajmniej 3o zalanych wsi), Farjab i Sar-e Pol.

Już 29 kwietnia na prośbę UNOCHA – Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ – Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR) aktywował dla tego zdarzenia Międzynarodową Kartę Kataklizmów i Przestrzeni Kosmicznej, w ramach UNOSAT. UNOSAT to program dostarczania produktów technik satelitarnych do celów związanych ze zwalczaniem ubóstwa, kataklizmów, klęsk żywiołowych, niesienia pomocy humanitarnej.

Karta jest międzynarodową inicjatywą na rzecz bezpłatnego dostarczania produktów opartych o zobrazowanie satelitarne, mających wspomagać niesienie pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych. Mechanizm Karty mogą aktywować jej członkowie, a jednym z nich jest właśnie ONZ. Dzięki temu Karta jest w praktyce dostępna dla każdego państwa należącego do tej organizacji.

Karta dostarcza służbom ratowniczym Afganistanu informacje o miejscach dotkniętych powodzią, stopniu i skali zniszczeń, czy też o stanie infrastruktury, co pomaga zwiększyć efektywność wykorzystania środków ratunkowych.

Prezentujemy kilka ogólnodostępnych produktów (map, zdjęć) będących efektem działania Karty.

1 2 3

Comments are closed.