Dynamika marsjańskich wydm

0

Ostatnie obserwacje ruchu marsjańskich wydm, wykonane za pomocą sondy MRO, nie powiedziały zbyt wiele o objętości przemieszczającego się materiału. Do czasu, ponieważ naukowcy niedawno opublikowali pracę, w której dokonano stosownych obliczeń.

Ruch marsjańskich wydm – czy należy poświęcać uwagę na taki temat? Może wydawać się mało ciekawy, ale tak naprawdę jest niezwykle ważny z punktu widzenia nauk o planetach. Przemieszczanie się piasku na powierzchni Marsa jest skutkiem działalności wiatrów, a te wiele mówią nam o atmosferze. Tak więc wychodząc od szczegółu – obserwacji wydm – można próbować odkryć zjawiska wielkoskalowe, jak ruchy mas powietrza na obcej planecie.

Atmosfera Marsa jest znacznie bardziej rozrzedzona niż ziemska. Mała ilość cząstek marsjańskiego powietrza nie wywiera dużej siły na łachy piasku przy mniejszych prędkościach. Stąd dużym zaskoczeniem były dane zebrane w ostatnich latach przez łaziki Spirit i Opportunity oraz instrument HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) sondy MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Wskazywały one na ruch wydm.

Nathan Bridges, naukowiec z John Hopkins University Applied Physics Laboratory w Laurel, wykorzystując oprogramowanie z California Institute of Technology (Caltech) do analizy ruchu wydm na podstawie zmiany w rozkładzie tworzących je “zmarszczek” oraz własne obliczenia, określił dynamikę ruchu marsjańskiego piasku.

Wyznaczenie ilości przemieszczającego się materiału jest kolejnym krokiem przybliżającym do zrozumienia marsjańskiej atmosfery. Według obliczeń, z obszaru o szerokości 1 metra, rocznie „ubywa” około dwóch metrów sześciennych piasku.

Wykorzystanie tych obliczeń, pozwoli na badanie procesów erozji zachodzących na Marsie. Także procesy atmosferyczne, o czym wspomniano już wcześniej, zostały lepiej poznane.

Źródło: NASA (MRO)

Więcej informacji oraz film przedstawiający przemieszczenie wydm w artykule: Ruchome wydmy Marsa

Comments are closed.