Czwarta konferencja o europejskiej polityce kosmicznej

0

8 i 9 listopada odbędzie się w Brukseli 4. coroczna konferencja o europejskiej polityce kosmicznej.

Pod koniec września w Warszawie mówiono o europejskim systemie dozoru przestrzeni kosmicznej, tzw. space situational awareness, stanowiącego część europejskiej polityki kosmicznej. Temat ten na pewno powróci na 4. Konferencji Europejskiej Polityki Kosmicznej, która odbędzie się na początku listopada, 8. i 9., w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W informacji prasowej Komisja Europejska słusznie zauważa, że Europa, podobnie jak żaden inny kraj czy związek państw, nie może już obyć się bez technologii kosmicznych. Kosmos już dawno przestał być domeną czystej nauki. Przestrzeń kosmiczna stała się podstawą działania wielu technologii używanych codziennie na powierzchni ziemi i oceanów. Co więcej, wykroczyła poza swoje najbardziej oczywiste zastosowania, jak telekomunikacja, meteorologia, czy nawigacja satelitarna, ale też związała się z aktywnościami niegdyś w ogóle z nią nie kojarzonymi, jak rolnictwo, medycyna, czy ratownictwo.

“Europejski konsensus, potwierdzony przez zapisy Traktatu Lizbońskiego, mówi iż stosowanie technologii kosmicznych jest niezbędne w celu zachowania dziedzictwa naturalnego Ziemi, bezpieczeństwa, mobilności, wydajności przemysłowej, ochrony wrażliwej infrastruktury, itp. Dlatego zadbanie w sytuacji rosnącej konkurencyjności, aby technologie te rozwijały się i były wykorzystywane dla dobra obywateli i społeczeństwa w maksymalnym stopniu, wymaga, jak nigdy dotąd, wspólnego wysiłku rządów i sektora prywatnego, w tym ich wspólnej mobilizacji finansowej”, czytamy w nocie prasowej. W tym celu Unia Europejska finansuje w stopniu dotąd bezprecedensowym rozwój technologii kosmicznych, w tym realizację swoich flagowych projektów: EGNOS, Galileo, GMES i SSA.

Konferencji patronuje przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przewodniczący Rady Europejskiej, Herman von Rompuy, i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. przemysłu i technologii, Antonio Tajaniego.

Konferencja będzie okazją dla polityków i prawodawców, przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli organizacji społecznych do:

 • uzyskania informacji o realizacji europejskiej polityki kosmicznej,
 • pozyskania informacji o negocjacjach w sprawie przyszłego budżetu Unii na lata 2014-2020,
 • poznaniu zamiarów UE w sprawie zarządzania projektami kosmicznymi i alokowaniu zadań między różne instytucje,
 • poznaniu obecnego stanu realizacji dwóch głównych unijnych programów kosmicznych, Galileo i GMES, bezpośrednio od osób nimi zawiadujących,
 • wzbogacenia wiedzy na temat spodziewanych korzyści z wykorzystywania i eksplorowania przestrzeni kosmicznej,
 • wyrażenia swoich oczekiwań wobec decydentów, biznesu i użytkowników w celu zmobilizowania ich do czerpania nowych korzyści technologicznych, przemysłowych, ekonomicznych i socjalnych z technologii kosmicznych.

  Na stronie konferencji dostępny jest formularz rejestracyjny.

  Zobacz też:

  Źródło: Komisja Europejska

  Comments are closed.