Flight Opportunities Program – nowy program NASA wspomagający prywatne firmy

0

W 2010 roku oprócz dużych programów COTS (Commercial Orbital Transportation Services) oraz CCDev (Commercial Crew Development ), NASA finansowała dwa mniejsze, odrębne dotychczas programy wspierające prywatne przedsiębiorstwa działające w powstającym prywatnym przemyśle kosmicznym:

– CRuSR: Commercial Reusable Suborbital Research,

– FAST: Facilitated Access to the Space environment for Technology.

W 2011 roku programy te zostają scalone w jeden nowy program, nazwany Flight Opportunities Program, który łączy cele obydwóch wcześniejszych. Została uruchomiona przez NASA strona internetowa (adres: https://c3.ndc.nasa.gov/flightopportunities/), na której znajdują się nie tylko informacje o nowym programie, ale również o firmach zainteresowanych udziałem, oraz blog, na którym zamieszczane są najświeższe informacje nie tylko z samego programu, ale również z tematyki, którą Flight Opportunities obejmuje.

Program CRuSR polegał na wspieraniu komercyjnych przedsiębiorstw, które pracują nad pojazdami rakietowymi wielokrotnego użytku przewidzianymi do badawczych bądź turystycznych lotów suborbitalnych. W 2010 roku beneficjentami tego programu były Armadillo Aerospace i Masten Space Systems. Obie te firmy na początku obecnego roku mają przeprowadzić starty testowe sfinansowane z programu CRuSR.

Program FAST był mniej spektakularny. Polegał on na dofinansowaniu budowy samolotów, które w lotach parabolicznych zapewniają warunki mikrograwitacji.

Najogólniej mówiąc, celem nowego (połączonego) programu jest wspieranie rozwoju różnych technologii rozwijanych przez prywatne przedsiębiorstwa, poprzez dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć, co ma ułatwić im osiągnięcie etapu, na którym firmy te będą mogły dokonywać już rutynowych lotów suborbitalnych na wysokość przynajmniej 100 km. Wiosną bieżącego roku powinniśmy poznać beneficjentów programu.

Zob. artykuły dotyczące innych programów NASA wspierających prywatne przedsiębiorstwa branży kosmicznej:

– program COTS, udział SpaceX: Po udanym locie COTS 1,
– program COTS, udział Orbital Sciences Corp.: Postęp prac w Orbital Science Corporation,
– program CCDev, runda 1: NASA wspiera prywatne firmy: program CCDev,
– program CCDev, runda 2: CCDev 2 – wsparcie dla komercyjnych programów załogowych.

Na temat obecnej sytuacji na rynku komercyjnych załogowych pojazdów suborbitalnych, zob. artykuł: Rok 2010: postęp na drodze do suborbitalnych lotów załogowych.

Comments are closed.