2023 WK3 – grupa Atira

0

Polskie odkrycie małej grupy planetoid z listopada 2023.

Najnowszy dodatek do “najbardziej ekskluzywnej” grupy planetoid to obiekt o oznaczeniu 2023 WK3. Jest to zasługa polskiego astronoma!

Grupa Atira to planetoidy zawsze krążące bliżej Słońca niż Ziemia (czyli wewnątrz orbity naszej planety). Jest to bardzo mała grupa planetoid – do początku 2019 roku poznaliśmy zaledwie 18 takich planetoid. W kolejnych latach wzrosła ilość odkryć planetoid tej grupy. Łącznie znamy już 30 planetoid grupy Atira. Populacja tej grupy jest szacowana na mniej niż 100 planetoid o rozmiarach rzędu kilkuset metrów.

W listopadzie 2023 odkryty został obiekt o oznaczeniu 2023 WK3. Ta planetoida, o szacowanej średnicy około 500 metrów, krąży wokół Słońca w zakresie pomiędzy 0,321 a 0,967 jednostki astronomicznej z czasem około 189 dni. Orbita ma ekscentryczność 0,5 i całkiem spore nachylenie rzędu 24 stopni względem płaszczyzny ekliptyki. Takie parametry orbitalne sugerują bardzo dynamiczną przeszłość 2023 WK3, sugerujące kilka zbliżeń do różnych planet, które skierowały ten obiekt na obecną orbitę. Jest także możliwe, że niektóre obiekty z grupy Atira, w tym 2023 WK3, w przeszłości doświadczyły fragmentacji, co stworzyło nowe planetoidy tej grupy.

Odkrycie 2023 WK3 zawdzięczamy polskiemu astronomowi-amatorowi. Planetoida 2023 została odkryta przez Grzegorza Duszanowicza, który odkrył już w przeszłości inne planetoidy oraz supernowe. Jednym z odkryć Grzegorza Duszanowisza jest 2022 NA1.

(PFA, W)

Comments are closed.