Planetoida 2021 JY – duży obiekt PHA

0

W maju odkryta została planetoida o oznaczeniu 2021 JY.

Ciekawe odkrycie nastąpiło w maju 2021 roku – jest to planetoida 2021 JY. Jest to duża planetoida z grupy PHA (ang. Potentially Hazardous Asteroid), czyli grupy która potencjalnie może wyrządzić duże szkody w przypadku uderzenia w Ziemię. Jakie parametry ma planetoida 2021 JY ?

2021 JY została odkryta 1 maja 2021 w ramach programu ATLAS-MLO, używającego teleskopów na Hawajach. Aktualnie (początek czerwca 2021) dysponujemy około 20 dniami obserwacyjnymi 2021 JY – co oznacza wciąż dość dużą niepewność. Pozwala to na określenie orbity oraz pierwsze szacunki co do wielkości tej planetoidy.

Orbita 2021 JY jest bardzo eliptyczna – zawiera się w zakresie od 0,577 do 2,515 jednostki astronomicznej. Czas obiegu wynosi około 2 lat. Nachylenie orbity to aż 36 stopni, co sugeruje dynamiczne zmiany orbity 2021 JY, zanim ten obiekt dotarł do obecnej orbity. 2021 JY przecina orbitę Ziemi tylko w jednym miejscu, około grudnia.

Szacowane rozmiary 2021 JY to pomiędzy 450 a 1100 metrów. W kolejnych tygodniach i miesiącach prawdopodobnie uda się zawęzić zakres średnicy 2021 JY. Do Ziemi 2021 JY zbliży się w kwietniu 2025, kwietniu 2027 i kwietniu 2029 na odległości rzędu 58 – 76 razy odległość do Księżyca. Wówczas prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie bardziej precyzyjnych obserwacji, które pozwolą lepiej określić orbitę i rozmiary 2021 JY. Jak na razie ta planetoida nie zagraża jednak Ziemi w perspektywie najbliższych 200 lat.

Tak dużych (większych od 1 km) obiektów PHA znamy mniej niż 160. Odkrycia tego typu planetoid są dość rzadkie, co sugeruje, że większość tego typu obiektów zostało już odkrytych.

Jak wyglądałoby dziś uderzenie dużej planetoidy ? Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej symulacji impaktu planetoidy w Ziemię.

(PFA)

Comments are closed.