Czy pył odpowiada za spadki jasności KIC 8462852?

0

Najnowsze obserwacje sugerują, że za spadki jasności KIC 8462852 odpowiada duża ilość pyłu wokół tej gwiazdy.

W połowie października 2015 roku świat obiegła informacja o “dziwnej” charakterystyce zmian jasności u gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności i dużej wartości spadków.

Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. Ta regularność ma związek z okresem orbitalnym egzoplanet. Ponadto spadki jasności podczas tranzytów trwają krótko, kilka lub kilkanaście godzin.

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od maja 2017 / Credits - Where's the Flux blog

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od maja 2017 / Credits – Where’s the Flux blog

W przypadku KIC 8462852 wykryto wiele nieregularnych spadków jasności. Niektóre ze spadków jasności są duże, rzędu 15-20%, i trwają od 5 do nawet 80 dni. Są to bardzo zaskakujące parametry tranzytowe. Co ciekawe, oprócz takich dużych spadków jasności występują także mniejsze, rzędu 1-2 procent. Od maja tego roku obserwujemy serię takich spadków – aktualnie trwa już czwarty taki spadek. (Spadki otrzymały nieoficjalne nazwy Elsie, Celeste, Skara Brae i Angkor).

Media na całym świecie podchwyciły temat. Spośród kilku możliwych wyjaśnień, takich jak duża i nieregularna chmura pyłu lub wielka ilość komet, informowano głównie o możliwości zaobserwowania potężnej struktury, zbudowanej przez zaawansowaną technologicznie cywilizację. Choć to ostatnie wyjaśnienie jest najmniej prawdopodobne ze wszystkich, to właśnie ono wywołało tak duże zainteresowanie gwiazdą KIC 8462852.

Pył wokół KIC 8462852?

Najnowsze wyjaśnienie tych zagadkowych spadków jasności zostało przedstawione w formie pracy naukowej opublikowanej na łamach czasopisma Astrophysical Journal. Zespół naukowców pod przewodnictwem Huan Meng z University of Arizona postuluje, że wokół KIC 8462852 krąży chmura pyłu lub dysk pyłowy. Ten pył wykonywałby jeden obrót wokół gwiazdy w okresie około 700 dni.

Do tego wniosku doszedł zespół Huana Menga po analizie danych z obserwatoriów Swift (ultrafiolet) i Spitzer (podczerwień) oraz naziemnego obserwatorium astronomicznego (w zakresie widzialnym). Porównanie charakterystyk spadków na różnych zakresach spektralnych sugeruje, że pył o średnicy nie większej niż kilka mikrometrów powinien odpowiadać za zaobserwowane zmiany jasności KIC 8462852.

Wydaje się, że to wyjaśnienie zagadkowych spadków jasności KIC 8462852 jest dość prawdopodobne. Oczywiście, nie oznacza to jednak, że to rozwiązanie zostało już przyjęte i zaakceptowane przez społeczność naukową. Wręcz przeciwnie – wciąż trwają obserwacje i badania dostępnych zestawów danych KIC 8462852 przez wiele grup naukowych z całego świata. Część danych pochodzi także od astronomów – amatorów, którzy regularnie wykonują pomiary tej gwiazdy.

Zagadki takie jak gwiazda KIC 8462852 to przykład odkryć i badań współczesnej astronomii. Niewątpliwie, dzięki rewolucji w dziedzinie detektorów, elektroniki, możliwości koordynacji badań na skalę światową oraz wykorzystania kosmicznych obserwatoriów dziś wykonywane są bardziej zaawansowane i szczegółowe pomiary astronomiczne niż to kiedykolwiek wcześniej było możliwe.

(NASA, JPL)

Comments are closed.