Startuje polska analogowa misja księżycowa Lunar Expedition 1

0

We wtorek 15 sierpnia rozpoczyna się polska analogowa misja kosmiczna Lunar Expedition 1 w polskim habitacie kosmicznym Lunares w Pile.

Lunar Expedition 1 będzie trwać dwa tygodnie, podczas których szóstka analogowych astronautów zasymuluje działanie bazy na Księżycu. Głównym celem misji jest przeprowadzenie eksperymentów nad percepcją czasu. W tym celu astronauci będą zupełnie odizolowani od świata zewnętrznego – nie będą wiedzieć jaka jest godzina i pora dnia na zewnętrz habitatu. Jedyne wyjścia na zewnątrz habitatu będą możliwe do wnętrza hangaru lotniczego, gdzie symulowana jest powierzchnia Księżyca.

Cele misji

Logo misji Lunares

Lunar Expedition 1 to misja analogowa, która symuluje działanie bazy kosmicznej na Księżycu. Odbywać się będzie w habitacie Lunares pod Piłą i trwać dwa tygodnie, Misja organizowana jest ona przez firmę Space Garden. W jej trakcie sześciu analogowych astronautów prowadzić będzie badania naukowe nad wieloma zagadnieniami ważnymi dla lotów kosmicznych i funkcjonowania baz księżycowych.

Najważniejszym eksperymentem podczas trwania Lunar Expedition 1 będą badania nad subiektywnym postrzeganiem czasu i zegarem biologicznym. Astronauci podczas misji kosmicznych są zupełnie odizolowani od światła słonecznego, powoduje to zaburzenia snu, rytmu dnia i nocy oraz trudności z koncentracją. Analogowi astronauci zamknięci w habitacie Lunares będą zupełnie odcięci od świata zewnętrznego – nie będą wiedzieć jaka jest godzina i pora dnia na zewnętrz. Oświetlenie wewnątrz habitatu będzie sterowane zdalnie z centrum kontroli misji w należącym do Europejskiej Agencji Kosmicznej centrum ESTEC w Holandii.

Badania te mogą przysłużyć się nie tylko przyszłym astronautom, ale także ludziom żyjącym tutaj na Ziemi, na przykład pracownikom zmianowym czy osobom cierpiącym na tzw. jetlag, czyli trudności z dostosowaniem się do strefy czasowej po przylocie do odległego miejsca na Ziemi.

Inne eksperymenty podczas trwania misji będą dotyczyć dynamiki grupy i stresu w warunkach izolacji oraz biologicznych systemów podtrzymywania życia i gospodarowania ograniczonymi zasobami takimi jak woda. W laboratorium biologicznym, przy współpracy z Instytutem Dizajnu w Kielcach, został zainstalowany system do hydroponicznej uprawy roślin.

Załoga

W skład Lunar Expedition 1 wchodzi sześciu analogowych astronautów: Piotr Konorski, Mariusz Słonina, Dorota Budzyń, Grzegorz Ambroszkiewicz, Joanna Kuźma i Matt Harasymczuk. Zostali oni starannie wyselekcjonowani do tej misji ze względu na ich zdolności psychofizyczne oraz pracę zawodową. Wśród załogi Lunar Expediton 1 są na przykład astronomowie i inżynierowie.

Centrum Kontroli Misji znajduje się w European Space Research and Technology Center (ESTEC) w Noordwijk w Holandii. Będzie tam pracował międzynarodowy zespół odpowiedzialny za różne aspekty misji: dr Agata Kołodziejczyk (pomysłodawczyni habitatu Lunares i organizatorka misji), Lucie Davidova, Sumana Mukherjee, Mateusz Kraiński, Michał Gocyła i Bernard Foing,

Habitat Lunares

Habitat Lunares: hangar i kwatery mieszkalne

Habitat Lunares stworzyła firma Space Garden w lipcu 2017 roku. Baza powstała, aby przetestować ludzi w warunkach izolacji, osamotnienia oraz życia i pracy na bardzo małej przestrzeni. Warunki panujące w habitacie mają być analogiczne do tych, jakie będziemy mogli spotkać w przyszłej bazie na Księżycu czy Marsie. Analogowi astronauci zamieszkają w habitacie składającym się z modułów: sypialnego, kuchni, biura, laboratorium biologicznego, laboratorium analitycznego, magazynu ze sprzętem, siłowni oraz łazienki. Za projekt habitatu odpowiada Leszek Orzechowski, architekt specjalizujący się w kosmicznych projektach z firmy Space is More. Moduły ułożone są w półokręgu wokół siebie tak, aby przestrzeń między nimi również można było zagospodarować na miejsce do odpoczynku. Nad tą wolną przestrzenią zamontowana jest kopuła, która łączy wszystkie moduły ze sobą. Całość połączona jest symulowaną śluzą powietrzną z wnętrzem hangaru, w którym kiedyś zaparkowany był samolot myśliwsko-bombowy Su-22. Teraz wyspany jest tam piasek, porozrzucane są kamienie i skały, które symulują powierzchnię Księżyca. Analogowi astronauci będą musieli przebrać się w kombinezon kosmiczny, aby wyjść “na powierzchnię” Księżyca.

Kolejne misje w 2017 roku

W 2017 nastąpią jeszcze dwie misje w habitacie Lunares. We wrześniu odbędzie się misja edukacyjna dla dzieci Moon for Youth a w październiku misja naukowa ICAres-1, z międzynarodową ekipą analogowych astronautów, wśród których znajdzie się jeden niepełnosprawny. To unikalny na skalę światową eksperyment sprawdzi ergonomię habitatu oraz mniej optymistyczne scenariusze kosmicznych misji.

Dziękujemy Panu Radosławowi Grabarkowi za nadesłanie tekstu

Comments are closed.