Cztery nowe gazowe giganty (kwiecień 2015)

0

W kwietniu doniesiono o potwierdzeniu istnienia czterech gazowych gigantów krążących wokół odległych słońc.

Nowo odkryte obiekty otrzymały oznaczenia EPIC 201637175 b, KOI-372 b, KOI-372 c i 2M 1936+4603 b. Dwie z tych egzoplanet, KOI-372 b i KOI-372 c krążą wokół jednej gwiazdy.

Wszystkie z tych nowych egzoplanet są gazowymi gigantami. Poza KOI-372 c te egzoplanety mają masę większą od Jowisza z naszego Układu Słonecznego. Masy tych planet pozasłonecznych zawierają się w zakresie od 1,4 masy Jowisza (EPIC 201637175 b) do 3,25 masy Jowisza (KOI-372 b). Masa KOI-372 c wynosi około 0,135 masy Jowisza, czyli około połowa masy Saturna.

Poza EPIC 201637175 b pozostałe egzoplanety krążą stosunkowo daleko od swoich gwiazd. Okresy obiegów tych trzech planet pozasłonecznych to zakres od około 125,5 dnia (KOI-372 b) do 457,5 dnia (KOI-372 c). Jedyny wyjątek w tej grupie, EPIC 201637175 b, krąży wokół swej gwiazdy z czasem około 9 godzin.  Jest to zatem tzw. “gorący Jowisz”.

W przypadku KOI-372 b, KOI-372 c i 2M 1936+4603 b jest możliwe, że dookoła tych egzoplanet krążą księżyce. Orbity tych planet pozasłonecznych wydają się jednak być zbyt ekscentryczne, by na księżycach mogła się utrzymać atmosfera i woda w stanie ciekłym.

Aktualnie lista Pozasłonecznych Układów Planetarnych zawiera 1915 znanych i potwierdzonych obiektów. Od początku roku ta lista wzbogaciła się już o 59 planet pozasłonecznych.

(EPE)

Comments are closed.