Terminale Intelsat z antenami z metamateriałów

0

Intelsat ogłosił, że jego nowe satelity będą współpracowały z terminalami z antenami wykorzystującymi metamateriały.

Intelsat S.A., jeden z największych operatorów satelitarnych na świecie, ogłosił, że terminale do łączności z jego satelitami EpicNG, będa wykorzystywały metametriały – rodzaj złożonych materiałów o właściwościach elektrooptycznych niewystępujących w naturze.

Antena terminalowy firmy Kymeta

Antena terminalowa firmy Kymeta / Credit: Kymeta

Metamateriały to kompozytowe materiały posiadające właściwości fizyczne, których nie posiadają materiały występujące w naturze – ujemne współczynniki przenikalności elektrycznej i magnetycznej (μ). Ujemne wartości tych współczynników powodują, że fale elektromagnetyczne w takich materiałach zachowują się “przeciwnie” niż w normalnych materiałach. Na przykład: mają one ujemny współczynnik załamania, następuje w nich odwrócenie efektu Dopplera, prędkość grupowa fali jest skierowana przeciwnie do prędkości fazowej, itp. Dzięki takim materiałom dla niektórych zakresów fal EM udało się już zbudować tzw. “czapkę niewidkę”.

Intelsat, dzięki wyłącznej współpracy z firmą Kymeta, wyposaży terminale naziemne w anteny mTenna™, zbudowane z metamateriałów – lekkie, płaskie i tanie. Pozwolą one na zwiększenie przepustowości korzystających z nich urządzeń telekomunikacyjnych przy połączeniach z satelitami nowej serii EpicNG. Pierwszy satelita EpicNG trafi na orbitę jeszcze w tym roku.

(Intelsat)

Comments are closed.