Ceres z odległości 83 tysięcy kilometrów

0

Dwunastego lutego sonda Dawn przeprowadziła obserwację Ceres z odległości 83 tysięcy kilometrów. Uzyskano obrazy o znacznie wyższej jakości niż z teleskopu Hubble.

Ceres jest największym obiektem w Pasie Planetoid. Jest to także pierwszy mały obiekt niebędący kometą, który został wykryty przez astronomów – stało się to 1 stycznia 1801 roku. Od tego czasu Ceres była celem wielu różnych programów obserwacyjnych, w tym wykorzystujących kosmiczny teleskop Hubble, jednak nigdy żadna misja nie przeleciała blisko tego obiektu, który od 2006 roku posiada status planety karłowatej.

Na początku marca sonda Dawn wejdzie na orbitę Ceres. Początkowa wysokość orbity wyniesie około 13000 km. Jeśli jednak wszystko pójdzie dobrze i nie pojawią się przeciwności, w listopadzie Dawn będzie orbitować na wysokości zaledwie około 375 km nad powierzchnią Ceres.

W styczniu Dawn wykonał obserwacje Ceres z odległości około 383 tysięcy kilometrów, co odpowiada dystansowi pomiędzy Ziemią a Księżycem. Uzyskane wówczas obrazy były porównywalne z tymi z kosmicznego teleskopu Hubble (HST).

Dwunastego lutego Dawn znajdował się już tylko 83 tysiące kilometrów od Ceres. Wykonana wówczas seria obserwacji tej planety karłowatej ukazała znacznie więcej szczegółów, już znacznie wyższej jakości niż z HST. NASA opublikowała te zdjęcia 17 lutego.

Najnowsze obrazy mają rozdzielczość około 8 kilometrów na piksel. Ta rozdzielczość pozwala na ogólne określenie kształtu powierzchni Ceres: widoczne są różnej wielkości kratery oraz góry i żleby. Niektóre z kraterów mają przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów średnicy. Wyraźnie widoczne są także bardzo jasne i ciemne obszary Ceres, aczkolwiek rozdzielczość jeszcze nie pozwala na jednoznaczne skojarzenie tych tworów z kraterami czy innymi szczegółami rzeźby terenu.

Wizja artystyczna gazowej otoczki wokół Ceresa oraz sygnatura wody zaobserwowana przez teleskop Herschel / Credits - ESA/ATG medialab/Küppers et al.

Wizja artystyczna gazowej otoczki wokół Ceres oraz sygnatura wody zaobserwowana przez teleskop Herschel / Credits – ESA/ATG medialab/Küppers et al.

Z każdym tygodniem jakość obrazów Ceres będzie coraz wyższa. Naukowcy będą już niebawem mogli wybrać cele do bardziej szczegółowych badań. Z pewnością obserwowane będą bardzo jasne obszary, które mogą być odsłoniętym lodem i źródłem wodnej otoczki gazowej wokół Ceres. Istnienie cienkiej atmosfery Ceres potwierdzono zaledwie rok temu.

(NASA)

Comments are closed.