NASA i ISRO będą współpracowały, również w badaniach Marsa

0

W trakcie kongresu IAC dyrektorzy NASA i ISRO podpisali umowę o współpracy, w tym o wspólnych badaniach Marsa.

Podpisanie umów o współpracy między NASA i ISRO, 30 września 2014

Podpisanie umów o współpracy między NASA i ISRO, 30 września 2014 / Credit: NASA

We wtorek w Toronto, w trakcie trwającego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, Charles Bolden, dyrektor NASA, i K. Radhakrishnan, prezes ISRO, podpisali dwa dokumenty o współpracy między agencjami. Instytucje zrealizują wspólną misję obserwacji Ziemi i będą razem badać Marsa.

Oba kraje powołają grupę roboczą mającą identyfikować dalsze możliwości współpracy w eksploracji Marsa. USA, a szczególnie Indie, mogą się pochwalić ostatnimi sukcesami w tej dziedzinie. W końcu września z powodzeniem umieściły one sztuczne satelity na orbicie Marsa: USA sondę MAVEN, a ISRO sondę MOM. Grupa robocza postara się, między innymi, znaleźć możliwości kooperacji obu misji, np. wspólnych obserwacji.

Jeśli chodzi o współpracę “na Ziemi” NASA i ISRO zgodziły się na realizację wspólnej misji radarowej obserwacji Ziemi. Satelita z radarem SAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, NISAR) zostanie wyniesiony w 2020 roku. Jego misja skupi się na globalnych pomiarach zmian powierzchni Ziemi, ich przyczyn i skutków, w tym zmian pokrywy lodowej. Ma być to pierwsza misja satelitarna używająca dwóch różnych długości fal, pasma L i S. Umożliwi to obserwowanie różnego rodzaju zjawisk, od ruchu lodowców po trzęsienia ziemi.

NASA ma dostarczyć dla misji NISAR radar z syntetyczną aperturą pracujący w paśmie L, moduł przesyłu danych, odbiorniki GPS, rejestrator danych, i system obróbki danych. ISRO ma dostarczyć korpus statku, radar SAR pasma S, rakietę nośną i obsługę okołostartową.

NASA i ISRO współpracują od 2008 roku na podstawie umowy ramowej. Jednym z efektów tej współpracy były dwa instrumenty NASA, które znalazły się na indyjskiej sondzie księżycowej  Chandrayaan-1: Mini-SAR (Mini-Synthetic Aperture Radar) i MMM (Moon Mineralogy Mapper).

(NASA)

Comments are closed.