Rosja: kłopoty z audytem przemysłu kosmicznego

0

Nowy rosyjski podmiot ma kłopoty z analizą całej branży kosmicznej w Federacji Rosyjskiej.Rosyjskie Zjednoczenie Rakietowo-Kosmiczne, nowa państwowa firma mająca uporządkować i scentralizować przemysł kosmiczny w Rosji, ma kłopoty z dokonaniem kompletnego audytu w przemyśle kosmicznym, co miało być częścią reformy sektora. Prezes firmy, Igor Komarow, przekazał, że większość prac będzie dotyczyła firm wymagających dokapitalizowana i szerzej zakrojonych zmian.

„Audyt przedsiębiorstw, jako taki, nie został przeprowadzony. Zebraliśmy część informacji ich dotyczących poprzez instytuty badawcze. Co więcej, Zjednoczenie Rakietowo-Kosmiczne nie posiada uprawnień ani możliwości wykonania takiego kompletnego audytu całego przemysłu kosmicznego”, miał powiedzieć Komarow gazecie Kommersant.

Według zebranych danych większość firm sektora jest w stanie stabilnym, ale część z nich nie może pozwolić sobie na głęboką modernizację z uwagi na niską opłacalność ich produkcji.

(RIA Nowosti)

Comments are closed.