Australia partnerem misji Landsat 8

0

Landsat 8 - wizualizacja / Credits: NASAAustralia stała się partnerem misji Landsat 8.

12 lipca australijskie ministerstwo zasobów naturalnych, energii i turystyki podpisało z Amerykańską Służbą Geologiczną (USGS) umowę o współpracy. Tym samym Australia stała się partnerem międzynarodowym misji Landsat 8.

Misja Landsat 8 (tzw. Landsat Data Continuity Mission, LDCM), planowana na styczeń 2013, to bardzo ważna, szczególnie dla Stanów Zjednoczonych, misja obserwacji Ziemi, która ma zapewnić ciągłość danych zbieranych przez prawie 40 lat przez satelity serii Landsat. To najdłużej trwający program teledetekcji prowadzony z orbity. Obecnie działające satelity Landsat 5 i 7 są u kresu swojej trwałości.

Umowa zapewni Australii pierwszeństwo w dostępie do danych, gdy tylko nowy Landsat podejmie pracę.

Z danych pochodzących z satelitów Landsat korzysta się na całym świecie, gdyż większość danych jest dostępna publicznie. Podobnie ma zamiar uczyń Geosciene Australia, który będzie obrabiał dane z satelity Landsat 8. Otrzymane produkty mają być dostępne na licencjach Creative Commons.

Geoscience Australia (wówczas ACRES) rozpoczął pracę z danymi z Landsatów w 1979 roku. Od tego czasu przetwarza niemal wszystkie dane zebrane przez nie nad terytorium Australii.

Zobacz też:

Comments are closed.