Jeziora Antarktydy skrywają dziwne ekosystemy

0

Naukowcy badający ekosystemy jezior Antarktydy odkryli na dnie jednego z nich stosunkowo duże stromatolity. Są to pozostałości po cyjanobakteriach, które rozwijały się w tym niegościnnym dla innych gatunków środowisku.

Cyjanobakterie, inaczej nazywane sinicami, są jednymi z najstarszych organizmów na Ziemi. Warstwy skamieniałych biofilmów tych bakterii, czyli stromatolitów, datowane są nawet na 3,5 miliarda lat (Afryka, Australia). Ich badania przeprowadzane są w celu odnalezienia odpowiedzi, jak życie rozwinęło się na naszej planecie.

Badacze z Dalem Andersenem na czele dokonali rekonesansu w kilku jeziorach, odkrywając różniące się między sobą struktury stromatolitów, jednak najbardziej zaskakujące wyniki przyniosło nurkowanie w Jeziorze Untersee. Znalezione tam stromatolity, narastające przez tysiące lat, urosły do rekordowych rozmiarów. Kopce, przypominające nieco pachołki, są wysokie na pół metra. Nie tylko ich wielkość, ale także kształt (gładkie zakończenie stożków) jest ewenementem.

Żyjące w tym miejscu organizmy muszą mierzyć się z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami: jezioro ma bardzo wysokie pH 10-12 (odczyn zasadowy), poza tym jest przesycone tlenem, na jego dnie odkłada się metan, a temperatura waha się od 0,5 do 5°C. Większość stworzeń nie przeżyłaby w takim środowisku. Cyjanobakterie przystosowały się jednak do tego miejsca, czego dowodem są odpadki po nich, czyli stromatolity.

Na dnie jeziora odkryto dwa rodzaje „kopców”. Jedne wysokie i stożkowate, są wytworem cyjanobakterii Phormidium, za drugie, przypominające guzki o fioletowym zabarwieniu, odpowiedzialne są sinice Leptolyngbya. Ponieważ w każdym z jezior, w których nurkowali naukowcy, ekosystem jest trochę inny, poszczególne stromatolity różnią się między sobą.

Zadaniem geobiologów i badaczy z dziedzin pokrewnych jest odkrycie zasady rządzącej tym zróżnicowaniem. To ważny trop w kierunku określenia początków życia na Ziemi i możliwości jego rozwoju w skrajnie niegościnnych warunkach. Kolejne pytania i odpowiedzi pojawią się w grudniu tego roku, kiedy naukowcy wrócą na Antarktydę, w celu przeprowadzania dalszych obserwacji.

Badania aktywności mikroorganizmów na dnie antarktycznych jezior rozpoczęły się w 2009 roku. Prowadzone są z ramienia NASA (Exobiology Program) i finansowane przez National Science Foundation. Lider zespołu, Dale Andersen, jest naukowcem z SETI Institute’s Carl Sagan Center for the Study of Life in the Universe.

(Źródło: Science News)

Comments are closed.