Podsumowanie działalności organizacji astronautycznych w roku 2010

0

Przedstawiamy podsumowanie działalności dziewięciu krajowych organizacji działających na rzecz rozwoju astronautyki w Polsce w roku 2010.

“Podsumowanie działalności organizacji pozarządowych sektora kosmicznego w roku 2010” powstało, aby w postaci wspólnego opracowania zaprezentować dokonania organizacji, projekty realizowane i zrealizowane w 2010 roku.

Dwudziestostronicowy dokument zawiera krótkie opisy organizacji, bogato ilustrowane opisy inicjatyw podejmowanych przez nie, wskazuje możliwości współpracy i sposoby nawiązania kontaktu.

Zachęcamy do zapoznania się z Podsumowaniem, które w zwięzły sposób pokazuje, że w Polsce funkcjonuje środowisko działające na rzecz rozwoju astronautyki.

Dziewięć organizacji, które nadesłało materiały do podsumowania:

  • Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
  • Copernicus Project
  • Kosmonauta.net
  • Mars Society Polska
  • Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne
  • Polskie Towarzystwo Rakietowe
  • Polskie Towarzystwo Astronautyczne
  • Space Generation Advisory Council
  • Studenckie Koło Astronautyczne
“Podsumowanie…” powstało w ramach przygotowań do konsultacji społecznych Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przygotowaniu podsumowania w przyszłym roku.
{jacomment off}

Comments are closed.