Galileo: konsultacje społeczne o sygnale publicznym

0

Od 30 czerwca do 5 września konsultowany publicznie będzie dokument dotyczący sygnału i interfejsu usług otwartych systemu Galileo.

W dniu 30 czerwca Komisja Europejska opublikowała nową wersję roboczą dokumentu „Galileo Open Service Signal In Space Interface Control”. Do 5 września potrwają konsultacje społeczne nad jego treścią.

Dokument zawiera publicznie dostępne informacje o sygnale Galileo przeznaczonym do świadczenia publicznych, otwartych (nie szyfrowanych) usług lokalizacyjnych. Opisuje także interfejs między segmentem kosmicznym Galileo a segmentem użytkownika końcowego.

Konsultacje mają na celu uwzględnienie punktu widzenia interesariuszy systemu w dalszym brzmieniu dokumentu. Osoby fizyczne, NGO-sy, podmioty komercyjne i instytucje państwowe, mogą zgłaszać poprawki co do jakości i klarowności dokumentu, a także sugerować nową treść jaka miałby się znaleźć w jego nowej wersji.

Pierwsza wersja dokumentu powstała w lutym 2010, a pierwsza wersja poprawiona ukazała się we wrześniu 2010.

Konsultacje odbywają się poprzez strony Komisji Europejskiej.

Comments are closed.