Zbliżający się obszar aktywny

0

Już za kilka dni zza krawędzi tarczy słonecznej powinien wyłonić się dość rozbudowany obszar aktywny. W tej chwili ten rejon jest obserwowany przez sondę STEREO Behind oraz częściowo przez sondę SDO.

W połowie lutego tego roku miały miejsce najsilniejsze rozbłyski słoneczne od lat. Wiele z tych rozbłysków wygenerowało mniejsze koronalne wyrzuty masy (CME), także skierowane w Ziemię. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule z 18 lutego.

Od kilku dni aktywność słoneczna stopniowo spada. Ma to związek z rotacją naszej Dziennej Gwiazdy – dotychczas obserwowane aktywne grupy powoli znikają lub już zniknęły z tarczy Słońca widocznej z Ziemi. Ponadto, w międzyczasie nie powstały żadne nowe aktywne obszary na widocznej z naszej planety półkuli słonecznej.

Już za kilka dni sytuacja może się znów zmienić. Sonda STEREO Behind, obserwująca naszą Dzienną Gwiazdę pod kątem około 90 stopni względem Ziemi, monitoruje rozwój stosunkowo rozbudowanego obszaru aktywnego, znajdującego się tuż za wschodnią krawędzią tarczy Słońca. Obszar wydaje się być porównywalny z wcześniej opisywanymi grupami 1158 i 1161.

Jeśli te szacunki są zgodne z rzeczywistością, to już za kilka dni będziemy obserwować kolejny aktywny obszar na widocznej z Ziemi tarczy słonecznej. Ponadto, jeśli ten obszar by generował silniejsze rozbłyski oraz CME, to za około 10-16 dni znów mogą zaistnieć odpowiednie warunki do wystąpienia bardziej rozległych zórz polarnych, także widocznych z Polski.

Oczywiście, ten dość rozbudowany obszar aktywny może też zniknąć w ciągu najbliższych dni, bez większych rozbłysków. Dlatego też warto stale monitorować aktywność słoneczną i wypatrywać nowych grup plam.

Widok Słońca z perspektywy Ziemi - opisywany obszar znajduje się za wschodnim (lewym) brzegiem widocznej tarczy. Przy zachodnim (prawym) brzegu widać grupy 1161 i 1162. / Credits - NASA, SDO

Comments are closed.