Utrzymująca się niska aktywność słoneczna

0

Od początku roku zanotowano już prawie 60 dni bez plam słonecznych.

Pod koniec grudnia zeszłego roku przedstawiliśmy podsumowanie aktywności słonecznej w 2017. Z jednej strony był to dość “typowy” rok spadku aktywności słonecznej po maksimum 24. cyklu (kwiecień 2014), w którym zanotowano coraz więcej okresów bez plam słonecznych. W 2017 roku dni bez plam słonecznych było łącznie 105.

Z drugiej strony, w 2017 roku nastąpiły bardzo silne rozbłyski. Od 4 do 10 września 2017 grupa 2673 emitowała silne rozbłyski słoneczne, z których najsilniejszy został wyemitowany 6 września. Był nim rozbłysk klasy X9.3 – najsilniejszy rozbłysk od niemal dokładnie 12 lat.

Niska aktywność słoneczna w 2018

W 2018 rok jak na razie nie zanotowano żadnego rozbłysku silniejszego od górnych stanów klasy C. Zanotowano natomiast znacznie więcej okresów bez plam słonecznych. W pierwszym kwartale tego roku ilość dni, w których nie zaobserwowano żadnej plamy słonecznej to prawie połowa wszystkich takich dni w całym 2017 roku. W kwietniu upłynie już 60 dni bez plam słonecznych. Jest dość prawdopodobne, że przed zakończeniem drugiego kwartału liczba dni bez plam słonecznych przekroczy wartość z 2017 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=HLf2A8pZ6oE

Aktywność słoneczna od 24 kwietnia 2017 do 8 kwietnia 2018 roku / Credits – NASA, SDO,Mike Johanning

Prawdopodobnie przez dalszą część 2018 roku aktywność słoneczna pozostanie podobna. Jest jednak możliwe, że pojawi się a następnie znacznie urośnie jedna z grup plam słonecznych, stając się “atrakcją” na tle pustej tarczy naszej Dziennej Gwiazdy. Silniejsze rozbłyski (np. górnych stanów klasy M) są także możliwe.

24 cykl aktywności słonecznej prawdopodobnie zakończy się około 2020 roku. Pod koniec cyklu aktywności słonecznej mogą się pojawiać pierwsze obszary aktywne z nowego cyklu. Te obszary pojawiają się z dala od równika słonecznego. Natomiast w pobliżu równika wciąż pojawiają się obszary, które są z aktualnego cyklu. Taka sytuacja nastąpiła po raz pierwszy 28 sierpnia i 10 września 2017 roku. W przypadku 28 sierpnia przez kilka godzin na tarczy słonecznej w obszarze z dala od równika pojawiła się mała pojedyncza plama słoneczna. Z kolei 10 września pojawiły się dwie małe plamy, które również zniknęły po kilku godzinach. Jak na razie (stan na 8 kwietnia 2018) były to jedyne tego typu obszary aktywne. Jest możliwe, że w tym roku zaobserwujemy kolejne obszary aktywne zwiastujące nowy cykl słoneczny.

Jaki będzie 25 cykl aktywności słonecznej?

Jedna z niedawnych prognoz aktywności 25 cyklu (wraz z porównaniem do poprzednich cykli) / Credits Schatten et al.

Jedna z niedawnych prognoz aktywności 25 cyklu (wraz z porównaniem do poprzednich cykli) / Credits Schatten et al.

Co ciekawe, jak na razie pojawiło się dość mało publikacji na temat kolejnego cyklu aktywności słonecznej. Ten cykl prawdopodobnie rozpocznie się około 2020-2021 roku i zakończy około 2030-2033 roku. Pierwsze publikacje pojawiły się już przed maksimum obecnego cyklu i prognozowały jeszcze słabszą aktywność słoneczną. Do początku 2018 roku kolejne publikacje naukowe mają podobny wydźwięk: albo 25. cykl aktywności będzie słabszy albo też (co najwyżej) będzie on porównywalny z obecnym.

Warto tu jednak dodać, że nasza wiedza o zmienności Słońca wciąż jest dość niewielka. W tym cyklu co prawda doszło do znacznego poszerzenia wiedzy w dziedzinie heliofizyki, głównie za sprawą sond SDO oraz dwóch STEREO, jednak wciąż nie pozwala to na bardziej dokładne określenie przyszłej aktywności naszej Dziennej Gwiazdy.

Aktywność słoneczna jest komentowana na Polskim Forum Astronautycznym. Polecamy także listę najsilniejszych rozbłysków w tym roku oraz najsilniejszych w całym 24. cyklu aktywności słonecznej.

(PFA, SDO)

Comments are closed.