Zapowiedź nowego cyklu słonecznego

0

Pod koniec sierpnia i na początku września na Słońcu pojawiły się pierwsze obszary o odwrotnej polaryzacji magnetycznej. Jest to zapowiedź nowego cyklu słonecznego, który rozpocznie się za kilka lat.

Cykl aktywności słonecznej charakteryzuje się odpowiednią “kolejnością” polaryzacji pola magnetycznego obszarów aktywnych. Ta polaryzacja zamienia się w każdym kolejnym cyklu. Aktualnie (24. cykl aktywności słonecznej) polaryzacja jest następująca: N (północ) za S (południe) dla półkuli północnej i S (południe) za N (północ) na półkuli południowej względem ruchu obrotowego Słońca. W poprzednim cyklu polaryzacja była odwrotna i w następnym cyklu również będzie odwrotna.

Pod koniec cyklu aktywności słonecznej mogą się pojawiać pierwsze obszary aktywne z nowego cyklu. Te obszary pojawiają się z dala od równika słonecznego. Natomiast w pobliżu równika wciąż pojawiają się obszary, które są z aktualnego cyklu. Taka sytuacja nastąpiła 28 sierpnia i 10 września 2017 roku. W przypadku 28 sierpnia przez kilka godzin na tarczy słonecznej w obszarze z dala od równika pojawiła się mała pojedyncza plama słoneczna. Z kolei 10 września pojawiły się dwie małe plamy, które również zniknęły po kilku godzinach.

Te oba małe obszary to zapowiedź kolejnego cyklu słonecznego. W najbliższych miesiącach można się spodziewać kolejnych podobnych aktywnych regionów o odwrotnej polaryzacji z dala od równika. Od czasu do czasu powstałe plamy mogą się utrzymać nieco dłużej, jednak dopiero za kilka lat – już po minimum aktywności słonecznej obszarów aktywnych o tej polaryzacji będzie więcej. Wówczas rozpocznie się 25 cykl aktywności słonecznej.

Jak na razie dość mało wiemy odnośnie wielkości i czasie trwania przyszłego cyklu słonecznego. Zmienność wielkości cykli słonecznych jest wciąż dość słabo poznaną częścią heliofizyki.

(PFA, NASA)

 

Comments are closed.