Kolejna kometa z grupy Kreutza odkryta przez Michała Kusiaka

0

Kilka dni temu Michał Kusiak, jeden z uczestników projektu Sungrazing Comets, odkrył swoją setną kometę “muskającą Słońce”. Chwilę później nastąpiło odkrycie kolejnej komety. Obiekt w tej chwili zbliża się do Słońca.

Sto pierwszy “sungrazer”* odkryty przez Michała Kusiaka w tej chwili zbliża się do Słońca. Obiekt ten (podobnie jak większość komet tego typu) z dużą dozą prawdopodobieństwa ulegnie zniszczeniu w ciągu najbliższych godzin.

Komety z grupy Kreutza posiadają zbliżone do siebie orbity, podobnie jak inne lodowe ciała tego typu pochodzące z odrębnych grup – Krachta, Marsdena i Meyera. Oznacza to, że powstały w wyniku rozpadu znacznie większych komet, przypuszczalnie w trakcie ich przejścia przez peryhelium.

W przypadku grupy studiowanej przez niemieckiego astronoma Heinricha Kreutza, od którego nazwiska wzięła nazwę, prekursorem mogła być niezwykle jasna kometa obserwowana niemal 2400 lat temu przez Arystotelesa.

Prawdopodobnie także część bardzo jasnych komet obserwowanych stosunkowo niedawno może w przyszłości stać się prekursorami nowych grup. Być może takim obiektem była Wielka Kometa z 1843 roku, która była tak jasna, że można ją było przez pewien czas obserwować gołym okiem w ciągu dnia. Po przejściu przez peryhelium utworzyła olbrzymi ogon, który widoczny z Ziemi rozpościerał się na długość 45 stopni łuku od jądra komety.

Innym przykładem, w którym prawdopodobnie doszło również do fragmentacji jądra i utworzenia kolejnej grupy “sungrazerów” była Wielka Kometa z 1882 roku. Tym razem kometa była widoczna za dnia w pobliżu Słońca przez 48 godzin. Po przejściu przez peryhelium zaobserwowano jej rozpad – wpierw na dwa, później na cztery obiekty, choć część obserwatorów donosiła o zaobserwowanie także mniejszych fragmentów.

Listopad jest jednym z najlepszych miesięcy dla obserwatorów projektu Sungrazing Comets, ponieważ koronograf słoneczny, w który wyposażona jest sonda SOHO obserwuje w tym czasie obszar większy niż zwykle, po którym przemieszczają się komety z grupy Kreutza.

Nowo odkryty obiekt nie otrzymał jeszcze oznaczenia, ale zgodnie z tradycją będzie to C/2010 SOHO wraz z numerem oznaczającym kolejną kometę odkrytą na zdjęciach z tej sondy kosmicznej. Niebawem powinno nastąpić odkrycie 2000. komety SOHO.

Gratulujemy odkrycia i życzymy kolejnych sukcesów!

(Sungrazing Comets Program)

* Brak odpowiednika tego słowa w języku polskim – w wolnym tłumaczeniu można tutaj napisać o komecie “muskającej Słońce”.

Szkic przedstawiający rozmiary Wielkiej Komety z 1843 roku (Allport, Mary Morton, 1806-1895)

Zdjęcie Wielkiej Komety z 1882 roku wykonane przez Sir Davida Gilla (Sir David Gill, 1843-1914)

Comments are closed.