Początek września 2010: nowe egzoplanety

0

Koniec sezonu letniego obfitował w informacje o zarejestrowaniu wielu planet pozasłonecznych. W tym artykule opiszemy te obiekty, które nie zyskały większego rozgłosu.

Niedawno informowaliśmy o istnieniu układu planetarnego złożonego z wielu mniejszych egzoplanet (układ HD 10180). Kilka dni później naukowcy związani z misją Kepler poinformowaniu o zarejestrowaniu dwóch tranzytujących egzoplanet, krążących wokół jednej gwiazdy w układzie Kepler-9. 30 lipca wspominaliśmy także o wielu większych obiektach, najczęściej typu “gorący Jowisz”. (Warto tu też wspomnieć o zamieszaniu związanym z prezentacją profesora Sasselova, co miało miejsce pod koniec lipca 2010 roku – szczegóły w tym artykule).

Pora opisać mniej ważne odkrycia planet pozasłonecznych ostatnich tygodni. W większości są to duże egzoplanety, jednak wśród nich znajdują się i bardziej ciekawe obiekty.

Węgierski program HATNet (Hungarian Automated Telescope Network) zarejestrował osiem nowych obcych światów. Są to obiekty o nazwach HAT-P-17 b, HAT-P-17 c, HAT-P-20 b, HAT-P-21 b, HAT-P-22 b, HAT-P-23 b, HAT-P-24 b i HAT-P-25 b. Wszystkie te egzoplanety są masywne – minimalne masy tych obiektów zawierają się w przedziale pomiędzy 0,5 (HAT-P-17 b) do aż 7,2 (HAT-P-20 b) mas Jowisza. Większość z tych obiektów krąży bardzo blisko swych gwiazd macierzystych z okresami obiegu liczonych w dniach. Z tej listy na szczególną uwagę zasługuje układ krążący wokół gwiazdy HAT-P-17 (zwanej również GSC 2717-00417). Wokół tej gwiazdy krążą dwie egzoplanety, z których dalsza (HAT-P-17 c) krąży w odległości 2,75 AU z czasem około 1800 dni z małą ekscentrycznością orbity rzędu 0,1. Takie planety pozasłoneczne jak HAT-P-17 c są nieczęsto odkrywane metodą tranzytów a sama egzoplaneta wydaje się pełnić rolę Jowisza w tamtym układzie. (O istnieniu HAT-P-18 b i HAT-P-19 b wspominaliśmy w artykule z 30 lipca).

Ostatnia planeta pozasłoneczna, o której istnieniu poinformowano pod koniec sierpnia to WASP 37-b. Jest to kolejny typowy “gorący Jowisz”, krążący blisko swej gwiazdy macierzystej. Masa minimalna tego obiektu to około 1,7 masy Jowisza. Obiekt krąży wokół swej gwiazdy macierzystej w odległości zaledwie 0,043 AU z czasem około 3,6 dnia. Odkrycia dokonano w ramach brytyjskiego programu SuperWASP.

Stan obecny (4 września 2010 roku) to 490 potwierdzonych planet pozasłonecznych – niebawem zostanie odkryta 500 potwierdzona egzoplaneta!

Comments are closed.