Start rakiety H-IIA 202

0

23 stycznia odbędzie się start japońskiej rakiety nośnej H-IIA 202 ze stanowiska startowego Yoshinobu w Tanegashima, w okienku startowym 4:54 – 5:16 czasu środkowoeuropejskiego. Podczas startu na orbitę wyniesiony zostanie satelita obserwacyjny IBUKI (GOSAT) oraz siedem satelitów demonstracyjnych. Start będzie można obejrzeć “na żywo” na portalu internetowym JAXA. Transmisja rozpocznie się 30 min. przed startem.

Ładunek wyniesiony zostanie na orbitę słoneczno-synchroniczną o parametrach 667×683 km i inklinacji 98,0°

Wykaz satelitów:

“IBUKI” GOSAT (The Greenhouse Gases Observing Satellite) – jest pierwszym na świecie satelitą, którego zadaniem będzie obserwacja emisji gazów cieplarnianych, a dostarczone przez niego dane posłużą do opracowania obecnego stanu globalnego ocieplenia na Ziemi i lepszego przeciwdziałania temu zjawisku.

Projekt ten powstał przy współpracy Japońskiej Agencji Kosmicznej JAXA oraz placówki badawczej NIES (National Institute for Environmental Studies) i Ministerstwa Środowiska MOE (Ministry of the Environment).

Praca satelity będzie polegała na zdobywaniu danych, poprzez zainstalowany na jego pokładzie czujnik emisji gazów cieplarnianych, z około 56 tys. punktów obserwacyjnych rozmieszczonych na powierzchni całego globu, które aktualizowane będą co trzy dni i dostarczane nieodpłatnie naukowcom. Jedno okrążenie wokół Ziemi “IBUKI” będzie w stanie wykonać w około 100 min.

Poprzez zastosowanie satelity do obserwacji emisji gazów cieplarnianych znacznie wzrośnie precyzja otrzymywanych danych, które będzie można odczytać praktycznie z każdego zakątka świata. Jak do tej pory Światowa Organizacja Meteorologiczna WMO dysponowała o wiele mniejszą liczbą naziemnych punktów obserwacyjnych.

SDS-1 (Small Demonstration Satellite) – jest to mały satelita demonstracyjny, będący pierwszym w rozpoczętym w roku 2006 programie SDS nadzorowanego przez JAXA, którego celem jest testowanie nowych technologii i systemów satelitarnych. SDS-1 waży ok. 100 kg, a jego wymiary to ok. 70x70x60 cm.

Misja obejmuje przetestowanie następujących technologii:
  • MTP (Multi-mode integrated Transponder)
  • SWIM (SpaceWire demonstration Module)
  • AMI (Advanced Micro processing In-orbit experiment equipment)
  • TFC (Thin Film Solar Cell)
  • Small satellite bus technology experiment.

SOHALA-1 (Space Oriented Higashiosaka Leading Association) – jest małym satelitą demonstracyjnym o masie 50 kg i wymiarach 50x50x50 cm. Projekt ten wywodzi się z inicjatywy kilku japońskich uniwersytetów oraz średnich i małych przedsiębiorstw, które połączyły się w organizację o nazwie SOHALA wspieraną przez JAXA, która traktuje owe przedsięwzięcie jako próbę zastosowania małych technologii satelitarnych w przemyśle, przyczyniając się do jego rozwoju. Misja zaplanowana jest na okres 6 miesięcy. W tym czasie przetestowanych zostanie osiem technologii, w tym nowy miniaturowy odbiornik GPS opracowany przez JAXA.

Spirite SAT – jest obserwacyjnym satelitą Ziemii zaprojektowany i zbudowany przez japoński Uniwersytet Tohoku. Celem misji jest monitorowanie “krasnoludków/duszków”, które pojawiają się w górnych warstwach atmosfery podczas wyładowań atmosferycznych. Masa satelity to ok. 50 kg.

Kagayaki (SORUNSAT-1) – jest małym demonstracyjnym satelitą zaprojektowanym przez korporację SORUN we współpracy z Uniwersytetem Tokai oraz spółką WEL RESEARCH.

Korporacja SORUN zainicjowała program pomocy rodzinom dzieci nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych o nazwie “Sorun Kids”. Stąd też zrodził się pomysł na stworzenie satelity niosącego w przestrzeń kosmiczną nie tylko nowe technologie, ale także marzenia dzieci pełne nadziei i blasku.

Masa satelity to 28 kg, wymiary wynoszą 31x31x35 cm. Na wyposażeniu satelity znajduje się oprzyrządowanie pozwalające śledzić “kosmicznye śmieci”, a także obserwować zorzę polarną.

Zastosowano stabilizację położenia satelity metodą gradientu pola grawitacyjnego poprzez zainstalowanie na wysięgniku sześcianu o długości boku 30 cm i odpowiednio określonej masie. Po rozłożeniu wysięgnika zwiększy się całkowita długość Kagayaki do 3m.

PRISM (Pico-satellite for Remote-sensing and Innovative Space Missions) – jest to mały satelita demonstracyjny zaprojektowany i zbudowany przez Uniwersytet w Tokio. Jego wymiary to 19x19x30 cm, a masa wynosi 8 kg. Głównym celem PRISM jest dostarczanie obrazów z obserwacji powierzchni Ziemi w świetle widzialnym w rozdzielczości do 10m. Na pokładzie satelity zainstalowano jeden odbiornik do otrzymywania poleceń z Ziemi i trzy nadajniki, z których jeden wykorzystywany będzie do przesyłania, do stacji naziemnej informacji o stanie technicznym satelity kodem Morse’a, drugi posłuży do przesyłania wykonanych obrazów do stacji naziemnej, a trzeci będzie w stanie przesyłać zarówno informacje o stanie technicznym satelity, jak i wykonane obrazy powierzchni Ziemi.

STARS (The Space Tethered Autonomous Robotic Satellite) – jest to projekt opracowany przez japoński Uniwersytet Kagawa, który składa się z dwóch satelitów – córki i matki połączonych ze sobą za pomocą nylonowej linki. Jest to pewnego rodzaju eksperyment, gdzie satelita córka jest uwiązanym “robotem kosmicznym”, którego należy rozlokować na orbicie poprzez rozwinięcie linki z satelity matka, a następnie zwinąć ją bezpiecznie wraz z robotem. W satelicie córka linka przymocowana jest do specjalnego ramienia, którego położenie jest kontrolowane przez odpowiedni naciąg linki.

W satelicie córka umieszczona jest także kamera, której zadaniem będzie wykonanie zdjęć satelity matka w momencie rozciągnięcia linki na dopuszczalną długość. Po zakończeniu eksperymentu obrazy te zostaną przesłane do stacji naziemnej. Komunikacja pomiędzy jednym i drugim satelitą odbywać będzie się poprzez Bluetooth.

A) Parametry fizyczne satelity matka:

  • masa: 4.0 kg,
  • wymiary: 16x16x30 cm (nie wliczając anteny i paneli słonecznych)

B) Parametry fizyczne satelity córka:

  • masa: 3.0 kg,
  • wymiary: 16x16x12 cm (nie wliczając anteny, paneli słonecznych oraz ramienia, do którego przymocowana jest linka)

KKS-1 – jest to mały demonstracyjny satelita wykonany przez Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology. Celem misji jest przeprowadzenie testów micro-thrusterów, a także przeprowadzenie podstawowych testów 3-osiowego systemu kontroli położenia satelity oraz wykonanie obrazów powierzchni Ziemi przy użyciu kamery. Satelita stanowi sześcian o długości boku 15 cm i masie ok. 3 kg.

Źródło: JAXA

Więcej informacji na forum polskojęzycznym Astro4U

Comments are closed.