KIC 8462852 – stabilna jasność w kwietniu i maju

1

Od końca marca 2018 jasność gwiazdy KIC 8462852 pozostaje na podobnym poziomie.

W połowie października 2015 roku świat obiegła informacja o “dziwnej” charakterystyce zmian jasności u gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności i dużej wartości spadków. Media z całego świata podchwyciły ten temat, często skupiając się na najmniej prawdopodobnej odpowiedzi na tę zagadkę – możliwości istnienia sztucznej struktury oplatającej gwiazdę, stworzonej przez obcą cywilizację.

Dziwne zachowanie KIC 8462852 zostało wykryte przez misję Kepler, w trakcie podstawowej misji tego kosmicznego teleskopu. Niestety, aktualnie Kepler już nie jest w stanie obserwować wycinka nieba, gdzie znajduje się KIC 8462852, zatem obserwatoria naziemne (oraz amatorzy) wykonują pomiary jasności tej gwiazdy.

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od maja do grudnia 2017 / Credits – Where’s the Flux blog

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od maja do grudnia 2017 / Credits – Where’s the Flux blog

Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. Ta regularność ma związek z okresem orbitalnym egzoplanet. Ponadto spadki jasności podczas tranzytów trwają krótko, kilka lub kilkanaście godzin.

W przypadku KIC 8462852 spadki jasności są znacznie dłuższe – rzędu nawet kilkudziesięciu dni i nawet do 20% jasności. Spadki mają też bardzo nieregularną charakterystykę. Ponadto, oprócz takich dużych spadków jasności występują także mniejsze, rzędu 1-2 procent. Od maja 2017 roku obserwowano serię takich spadków.

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od marca 2018 / Credits – Where’s the Flux blog

Pomiary zmian jasności KIC 8462852 od marca 2018 / Credits – Where’s the Flux blog

Kolejne dwa spadki jasności nastąpiły w marcu 2018 roku. Tym razem maksimum spadku jasności miało wartość 5%. Jest to największa wartość spadku od czasu obserwacji tej gwiazdy przez kosmiczny teleskop Kepler. Spadek trwał zaledwie kilka dni – na początku kwietnia jasność KIC 8462852 wróciła do typowej wartości. Co ciekawe, tuż przed tym spadkiem zanotowano jeszcze jeden, o wartości około 4%.

W kwietniu i maju 2018 jasność KIC 8462852 pozostawała na niezmienionym poziomie. Nie zaobserwowano żadnych spadków jasności. W tej chwili trudno określić, kiedy nastąpią kolejne spadki jasności, gdyż jak na razie nie ma konsensusu wśród naukowców w kwestii natury spadków KIC 8462852.

Pojawiają się jednak nowe publikacje naukowe – najnowsze sugerują pewną quasi-periodyczność spadków. Jedna z publikacji sugeruje, że cały cykl spadków jasności ma około 1600 dni i ma związek z dużą ilością nieregularnych “obłoków pyłu” krążących wokół KIC 8462852 w odległości około 3 jednostek astronomicznych. Aby jednak tę hipotezę potwierdzić, potrzebne są kolejne i regularne obserwacje gwiazdy KIC 8462852.

(WFx)

Jeden komentarz

  1. Istotne jest też to, czego nie napisano w artykule, że spadki jasności nie zawsze dotyczą tego samego zakresu widma, co wyklucza jednorodną strukturę a uprawdopodobnia chmury pyłów (niekoniecznie wokół gwiazdy).