Dalsze prace nad europejską strategią kosmiczną

0

Trwają prace nad europejską strategią kosmiczną, która stawia na większą niezależność Europy względem innych potęg kosmicznych.

Unia Europejska (UE) od kilku lat realizuje własny program kosmiczny, oparty m.in. o konstelację satelitów Galileo (nawigacja satelitarna), program Copernicus (satelity Sentinel, wykonujące obserwacje Ziemi) i programy badawczo-rozwojowe (aktualny to „Horyzont 2020”). Działania UE są częściowo związane z aktywnością Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) czy organizacji Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Pod koniec października 2016 przedstawiono główne punkty nowej strategii kosmicznej UE. Ta strategia opiera się na kilku założeniach, w tym większej autonomii Europy w sektorze kosmicznym, wzmocnieniu roli w aspekcie globalnym oraz większej efektywności prac wewnątrz UE. Był to jeden z pierwszych kroków ku scementowaniu wymagań oraz określeniu roli UE w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego.

Dziewiątego lutego opublikowano dokument Rady Europejskiej z wnioskami dotyczącymi tej strategii. Dokument zawiera 27 wniosków dotyczących zagadnień takich jak wpływ tej branży na gospodarkę Europy, autonomia Europy w dostępie do kosmosu i danych z orbity oraz ogólnej efektywności sektora kosmicznego. Rada uważa, że Komisja Europejska powinna być „głównym klientem instytucjonalnym” dla europejskich produktów, takich jak loty rakiet czy dane satelitarne. Przykładem może być potrzeba budowy europejskiego satelity telekomunikacyjnego „GovSatCom” dla użytkowników wojskowych i rządowych albo szerszy dostęp do danych z europejskich konstelacji Galileo i Copernicus.

Pojawiają się jednak głosy krytyki odnośnie tego dokumentu. Przede wszystkim w najbliższych latach istnieje ryzyko braku odpowiedniego poziomu nakładów na finansowanie nowych inicjatyw np. GovSatCom. Ponadto, rozpoczyna się proces Brexitu, który również wpłynie na wielkość dostępnych nakładów na projekty z sektora kosmicznego. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie koncepcje wymagają znaczących nakładów finansowych – niektóre z pewnością będzie można realizować w ostatnich latach programu „Horyzont 2020” oraz za pomocą następnych programów.

Ten dokument jest częściową odpowiedzią na wynik Rady Ministerialnej ESA, która odbyła się na początku grudnia 2016 w Szwajcarii. Relacje pomiędzy ESA a UE wciąż nie są do końca doprecyzowane, jednak wyraźnie widać zainteresowanie obu stron w tej kwestii.

(SIR, EC)

Comments are closed.