Nowa strategia kosmiczna UE

0

Pod koniec października Komisja Europejska zaakceptowała nowy dokument mający wyznaczyć obowiązującą strategię kosmiczną dla państw Unii Europejskiej.

Unia Europejska od kilku lat realizuje własny program kosmiczny, oparty m.in. o konstelację satelitów Galileo (nawigacja satelitarna), program Copernicus (satelity Sentinel, wykonujące obserwacje Ziemi) i programy badawczo-rozwojowe (aktualny to „Horyzont 2020”). Działania UE są częściowo związane z aktywnością Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) czy organizacji takich Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Grafika prezentująca korzyści płynące z sektora kosmicznego / Credits - Komisja Europejska

Grafika prezentująca korzyści płynące z sektora kosmicznego / Credits – Komisja Europejska

Dwudziestego szóstego października 2016 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię kosmiczną UE. Opiera się ona o kilka ważnych części:

1. Maksymalizacja korzyści ekonomicznych i społecznych, rozumianych tutaj jako częstsze wykorzystanie usług czy danych satelitarnych oraz wsparcie europejskich programów kosmicznych, tak aby odpowiedziały one na nowe potrzeby istniejących lub przyszłych użytkowników.

2. Wsparcie dla konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego, także w kontekście globalnym. Europa jest silnym graczem na praktycznie wszystkich rynkach kosmicznych, ale od kilku lat obserwuje się rosnącą konkurencję ze strony podmiotów z innych stron świata (głównie Chin, ale także rodzącego się sektora prywatnego). To wsparcie jest rozumiane jako bardziej wyraźny nacisk na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a także na rozwój nowych umiejętności. Również mocniejsze wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie nowych szans dla biznesu.

3. Wzmocnienie europejskiej autonomii w sektorze kosmicznym, rozumiane zarówno jako własny dostęp do przestrzeni kosmicznej jak i do zakresów pasma radiowego (tutaj: kwestie podziału częstotliwości, zakłócenia, dostępność pasm itp.) oraz bezpieczeństwo krytycznych zasobów (m.in. satelitów) oraz lepsze współdziałanie pomiędzy działaniami cywilnymi i tymi związanymi z bezpieczeństwem.

4. Wzmocnienie europejskiej roli w skali globalnej w sektorze kosmicznym oraz promocja działań międzynarodowych. W tym przypadku mowa także o dostępie do poza-europejskich rynków oraz wsparcia działalności małych i średnich przedsiębiorstw (SME).

5.  Większa efektywność prac wewnątrz UE, lepsza współpraca pomiędzy różnymi europejskimi organizacjami i agencjami. W tej kwestii z pewnością ważną sprawą jest lepsze zdefiniowanie relacji pomiędzy ESA a UE*.

KE wyraźnie zaznacza, że żadne europejskie państwo nie jest w stanie samemu dobrze działać na współczesnym rynku kosmicznym i ważne są wspólne działania, by utrzymywać przewagę lub ją niwelować w porównaniu z innymi regionami świata. Dlatego też UE powinna grać ważną rolę w tworzeniu i wspieraniu sektora kosmicznego wraz z innymi europejskimi partnerami.

* Polecamy dwa nasze artykuły dotyczące relacji UE – ESA: z grudnia 2012 oraz z maja 2014.

(KE)

Comments are closed.