Inżynieria kosmiczna – nowy kierunek studiów

0

Już od kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Zielonogórskim można będzie studiować inżynierię kosmiczną.

Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (UWM) wspólnie z Wydziałem Fizyki i Astronomii (UZ) uruchamiają nowy kierunek kształcenia: inżynierię kosmiczną.

8 marca 2016 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie doszło do spotkania Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB) prof. Radosława Wiśniewskiego z Dyrektorem Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Cezarym Spechtem. Podczas spotkania nakreślono obszary współpracy pomiędzy agencją a uczelnią w zakresie edukacji oraz wsparcia organizacyjnego przedsięwzięć promujących aktywność z zakresu użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Interdyscyplinarny kierunek studiów pn.: „Inżynieria kosmiczna” realizowany będzie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich. Studia na utworzonym kierunku prowadzone będą od 1 października 2016 roku na podstawie programu kształcenia określonego przez Senaty obu uczelni.

Zdaniem prof. Cezarego Spechta Dyrektora Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej: „Zaangażowane w ten kierunek wydziały akademickie należą do wiodących instytucji naukowych w obszarze badań kosmicznych w Polsce stąd można się spodziewać, że uruchamiany kierunek realizowany będzie na wysokim poziomie edukacyjnym.”

Przed polskimi działaniami w sektorze kosmicznym stoi teraz wyzwanie znalezienia i/lub wykształcenia odpowiedniej kadry. To zadanie powinny wypełniać różne krajowe uczelnie, najlepiej przy ściślejszej współpracy z przemysłem.

(PAK)

Comments are closed.