Zmiany w kierownictwie Polskiej Agencji Kosmicznej

1

Premier Mateusz Morawiecki 29 marca 2019 r. powierzył panu Michałowi Szaniawskiemu pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Decyzja związana jest ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa PAK, dr hab. Grzegorza Bronę. Michał Szaniawski będzie pełnił obowiązki Prezesa PAK przez okres 3 miesięcy, do czasu powołania prezesa agencji.

Michał Szaniawski jest absolwentem Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalistyczne kursy na International Space University w Strasburgu oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. W ostatnich latach był Wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz doradcą Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W tym czasie odpowiadał m.in. za stworzenie Programu Wsparcia Sektora Technologii Kosmicznych w Polsce oraz za negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej Ram Wsparcia Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (EU SST). Od listopada 2018 r. był członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dotychczasowe osiągnięcia Polskiej Agencji Kosmicznej, takie jak dołączenie Polski do europejskiego Konsorcjum SST i klastra robotyki kosmicznej PERASPERA czy opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego stanowią doskonały fundament dla dalszej działalności agencji i budują nową przestrzeń dla rozwoju krajowego sektora kosmicznego. Dziękuję dr. Bronie za jego zaangażowanie – powiedział Michał Szaniawski, p.o. Prezesa PAK.

Dr hab. Grzegorz Brona piastował stanowisko Prezesa PAK od 14 marca 2018 r.

Tekst: Polska Agencja Kosmiczna

Jeden komentarz

  1. Jan Rulewski on

    Po roku kierowania Polską Agencją Kosmiczną rezygnację złożył Prof. Brona .Osoba ciesząca się b. dobra opinią. Było mi dane konsultować apel do prezydenta Trupa .Wykazywał rządowy dystans/apelu nie podpisał ale zawodową życzliwość. Pozwalam sobie przypomnieć ten fakt na okoliczność krytyków apelu ,którzy zarzucali jemu brak konsultacji m.in. z rządem .Pozwolę sobie zarzucić krytykom ,że są wspaniali w wiedzy branży ale na polityce raczej się nie znają gdyż dymisja ,rezygnacja jakby to zwać dowodzi ,że ich argumenty o rządowym fundamencie dla badań kosmicznych są ulotne jak zmiany na stanowisku szefa PAK. Życzę jednak klientom rządowych programów więcej szczęścia i … .rządowych pieniędzy.