Satellite Masters Conference – relacja

0

20-22 października 2015 r. w Berlinie odbyła się konferencja „Satellite Masters Conference”, podczas której przyznano nagrody ogólnoeuropejskich konkursów. Doceniono również polskie projekty!

Pierwszy z konkursów związany z nawigacją satelitarną „Galileo Masters” to dobrze znany European Satellite Navigation Competition, drugi konkurs to natomiast „Copernicus Masters”, poświęcony obserwacjom Ziemi.

Konferencja odbyła się w Federalnym Ministerstwie Transportu i Cyfryzacji Niemiec. Oprócz uczestników i organizatorów wszystkich edycji konkursu obecni byli wysokiej rangi przedstawiciele ESA, na czele z Dyrektorem Generalnym J. D. Woernerem, Komisji Europejskiej (dyrektor ds. europejskich systemów nawigacji satelitarnej KE, Matthias Peschke), jak również Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji GNNS (GSA) Carlo des Dorides.

Nie zabrakło przedstawicieli agencji z państw UE, przemysłu kosmicznego, świata nauki i administracji. Z Polski obecni byli reprezentanci Blue Dot Solutions / Kosmonauta.net, czyli oficjalnego organizatora konkursu Galileo Masters w Polsce, Ministerstwa Gospodarki, Administracji i Cyfryzacji, Instytutu Lotnictwa oraz firmy ITTI.

Dyskusja podczas konferencji skupiała się wokół dwóch głównych programach Unii Europejskiej: Galileo oraz Copernicus. Rozmawiano o efektach wywołanych w momencie wdrażania programów, o planach na przyszłość, a także o ambicjach na przyszłość, czyli stworzeniu odpowiedniej infrastruktury oraz kontynuowania budowy konstelacji satelitów.

Akcentowano, że wśród głównych działań będzie zdefiniowanie od 2017 r. strategicznych celów konstelacji satelitów Galileo i drugiej generacji sond Sentinel. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że nie wszystkie z jednostek pierwszej generacji zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną.

Podczas konferencji rozmawiano także o smart cities, czyli możliwościach integrowania aplikacji, danych i obrazowania satelitarnego m.in. w transporcie miejskim, logistyce, urbanistyce, zarządzaniu kryzysowym, budownictwie, ochronie zdrowia i monitoringu jakości powietrza.

Jak wspominano tematyka smart cities jest szalenie istotna z uwagi na fakt, że aktualnie 50% ludności mieszka na obszarach miejskich, a w 2050 r. odsetek mieszkańców na terenach zurbanizowanych ma wynosić już 75%.

Z tego względu aplikacje korzystające z danych satelitarnych mogą okazać niezbędne w rozwiązywaniu wielu problemów powiązanych z ciągłym rozwijaniem infrastruktury miejskiej, wzrostem liczby ludności i ograniczonymi zasobami wodno-energetycznymi.

Najbardziej emocjonującym momentem konferencji było rozstrzygnięcie konkursów „Galileo Masters” oraz „Copernicus Masters”. Podczas Gali Finałowej ogłoszono głównego zwycięzcę konkursu Galileo Masters, zwycięzców nagród specjalnych oraz zwycięzców z poszczególnych regionów.

Statuetki przyznawane zwycięzcom / Źródło: Anne Kreuz

Statuetki przyznawane zwycięzcom / Źródło: Anne Kreuz

Pierwsza edycja Galileo Masters została zorganizowana w 2004 roku i od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sumie w konkursie w ciągu wszystkich edycji wzięło udział blisko 10 000 podmiotów z 40 krajów, a w ocenę wniosków było zaangażowanych 240 ekspertów z sektora kosmicznego. Konkurs Copernicus Masters ma trochę mniejszy zasięg, ale również imponujący – dotychczas złożono 1 800 propozycji konkursowych przez podmioty z 60 krajów.

Zarówno w Galileo Masters jak i Copernicus Masters brali udział uczestnicy z Polski, jednak to pierwszy z nich osiągnął większą popularność. To właśnie do polskiej edycji Galileo Masters, spośród ponad 20 edycji organizowanych na całym świecie, spłynęła największa liczba aplikacji!

Podczas Satellite Masters Conference nagrodzono łącznie 25 projektów spośród dwóch konkursów. Dzięki nagrodom finansowym przed finalistami stoi szansa na prowadzenie dalszych prac koncepcyjnych. Zwycięzcy mogą także liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej, niemieckiego Ministerstwa Transportu i Cyfryzacji, niemieckiej agencji kosmicznej DLR czy europejskich inkubatorów kosmicznych.

Dużym polskim sukcesem było zdobycie przez polski projekt Mobile Underwater Positiong System (MUPS) nagrody specjalnej DLR. Projekt zakłada badanie dna zbiorników wodnych, zwłaszcza jezior i mórz. Dzięki sygnałom z satelitów nawigacyjnych system mógłby określać położenie obiektów w wodzie.

W Copernicus Masters również nie zabrakło polskich akcentów. Nagrodzono pomysł Beehive Locations, czyli serwis dla pszczelarzy związany z hodowlą pszczół. Serwis wykorzystuje dane pochodzące z satelitów Sentinel i bada wpływ wielu czynników klimatycznych i pogodowych na zachowaniu się pszczół.

Ogłoszono także polskiego zwycięzcę konkursu Galileo Masters: „Pastguide – Virtual reality in Real Places”. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych i pozwala na historyczną wizualizację obiektów oglądanych w czasie teraźniejszym (więcej na www.pixellegend.com ).

Więcej informacji o konferencji oraz laureatach obu konkursów można znaleźć pod linkiem: http://www.esnc.eu/ oraz na facebooku polskiej edycji konkursu.

Comments are closed.