Polska edycja ESNC 2018 z największą liczbą zgłoszeń

0

Aż 46 zgłoszeń wpłynęło do polskiej edycji European Satellite Navigation Competition (ESNC) – najważniejszego na świecie konkursu na projekty komercyjnego wykorzystania nawigacji satelitarnej. Laureatem głównej nagrody polskiej edycji konkursu został zespół naukowców i inżynierów z Politechniki Warszawskiej oraz firm ChipCraft i Inowatronika za platformę NaviSoC™.

European Satellite Navigation Competition (ESNC) to największy międzynarodowy konkurs na rzecz komercyjnego wykorzystania nawigacji satelitarnej. W zeszłym roku pula wyniosła ponad 1,3 miliona EUR, a zgłaszający projekt mieli szansę na zdobycie nagród w ponad 20 kategoriach. Jest to konkurs wyróżniający się swoją elitarnością, którego efektem są nowo powstałe firmy oraz patenty opierające się o sygnał nawigacji satelitarnej. Popularna nazwa konkursu brzmi “Galileo Masters”, nawiązując do europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo, dostępnego od grudnia 2016 roku.

Na początku września zespół krajowych ekspertów wybrał zwycięzcę polskiej edycji konkursu. Nie było to łatwe zadanie – kilkanaście wniosków było bardzo wysokiej jakości i selekcja okazała się niezwykle trudna. Eksperci skupili się na takich elementach wniosku jak: aspekt wykorzystania nawigacji satelitarnej, stopień zaawansowania projektu, praktyczność i potrzeba rozwiązania oraz szansa na sukces rynkowy. Nagrodami dla najlepszych były m.in. konsultacje techniczne i biznesowe, dostęp do przestrzeni biurowej i testowej oraz pokrycie kosztów wyjazdów na konferencje branżowe. Konkurs pozwolił już wyłonić kilka bardzo interesujących pomysłów, które w ramach uzyskanego wsparcia otrzymały możliwość inwestycji oraz dalszego rozwoju.

Choć zwycięzca polskiej edycji ESNC 2018 został wybrany już na początku września, to oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło dopiero podczas wydarzenia nazywanego „Kosmicznymi Oscarami” czyli European Space Week 2018 w Marsylii.

Zwycięzcą polskiej edycji ESNC 2018 został projekt NaviSoC™, realizowany przez konsorcjum w następującym składzie: ChipCraft Sp. z o.o. (producent układów scalonych), firma Inowatronika Tomasz Radomski (producent urządzeń elektronicznych) oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (lider projektu NaviSoC™).

Pomysł zgłoszony do konkursu obejmował nowatorską platformę odbiornika sygnału GNSS, która jednocześnie odbiera sygnały nawigacyjne w dwóch pasmach częstotliwości (L1/E1, L5/E5 +B1/B2) z konstelacji GPS i Galileo.

Miniaturyzacja, zmniejszenie poboru mocy przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji będą czynnikami, które według Jury, pozwolą spółce ChipCraft osiągnąć sukces na masowym rynku. Podobnego zdania byli również przedstawiciele Europejskiej Agencji GNSS (GSA), którzy zaproponowali spółce bezpłatne stoisko podczas MWC Barcelona w dniach 25-28 grudnia br.

Na wyróżnienie zasłużyły jeszcze dwa projekty:

  • Prime Time czyli system znakowania czasem dla giełd papierów wartościowych oparty o europejską technologię Galileo, który zapewnia większą niż dotychczas odporność na jamming, większą niezawodność systemów, jak również wykorzystuje technologię cywilną, niezależną od sektora militarnego (co ma miejsce w przypadku GPS).
  • Smart Gate, który przy użyciu danych z konstelacji Galileo oraz czujników RFID umożliwia precyzyjne odmierzanie czasu podczas zjazdów narciarskich. Proponowane rozwiązanie zdobyło nagrodę specjalną Europejskiej Agencji GNSS GSA podczas Gali w Marsylii.
Logo polskiej edycji ESNC 2018

Logo polskiej edycji ESNC 2018

Międzynarodową edycję ESNC 2018 wspiera m.in. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Agencja Europejskiego GNSS (GSA) i Komisja Europejska. Organizatorem polskiej edycji konkursu jest gdańska spółka Blue Dot Solutions z Partnerami w postaci Astri Polska, funduszu Black Pearls VC, Fundacji Gdańsk Global, Krakowskiego Parku Technologicznego, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. ESNC 2018 zostało objęte patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Kosmiczną oraz Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka.

(BDS, ESNC)

Comments are closed.