TerraSAR-X będzie dostarczał dane programowi Copernicus do 2020 roku.

Satelita TerraSAR-X będzie nadal dostarczał publicznym instytucjom europejskim satelitarne dane radarowe, wysokiej rozdzielczości, w ramach programu Copernicus. Niezawodność i duża dokładność satelity sprawia, że jest on idealnym źródłem danych do szerokiej gamy zastosowań, związanych z monitorowaniem obszarów morskich.

Zobrazowanie ruchu statków i kontenerów w porcie Baltimore za pomocą radarowych obserwacji satelitą TerraSAR-X / Credit: Airbus D&S

Zobrazowanie ruchu statków i kontenerów w porcie Baltimore za pomocą radarowych obserwacji satelitą TerraSAR-X / Credit: Airbus D&S

Airbus Defence and Space, właściciel praw do komercyjnej dystrybucji danych z tego satelity, podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) umowę, na mocy której będzie nadal dostarczał dane TerraSAR-X  do hurtowni danych Copernicus (Copernicus Data Warehouse). Umowa obowiązuje do końca 2020 r. Stanowi ona przedłużenie współpracy rozpoczętej w 2008 roku między Airbus Defence and Space i ESA, w zakresie dostarczania danych TerraSAR-X publicznym instytucjom europejskim.

TerraSAR-X dostarcza kluczowych informacji do działań związanych z sytuacjami kryzysowymi i bezpieczeństwem, niezawodnym monitorowaniem oraz śledzeniem zmian pokrycia terenu, zarówno w Europie, jak i innych częściach świata.

Umowa obejmuje dostarczanie zarchiwizowanych i nowo pozyskanych informacji TerraSAR-X do podstawowych zbiorów danych Copernicusa przeznaczonych do monitorowania mórz, a także dodatkowych zbiorów danych do innych zastosowań, w szczególności do monitorowania lodu morskiego. Kontrakt przewiduje również konserwację interfejsów Copernicusa obsługujących procesy zamawiania, dostarczania i raportowania, które opracowano podczas poprzednich faz programu.

(Airbus D&S)

Comments are closed.