Węgry o krok od ESA

0

W tym roku Węgry staną się 22 członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej.


Węgry są już tylko o krok od pełnego członkostwa w ESA. 24 lutego w Budapeszcie uroczyście podpisano dokumenty akcesyjne do Konwencji ESA. Oficjalne wejście w struktury Agencji nastąpi po ratyfikacji dokumentów przez parlament Węgier oraz przesłaniu dokumentów do rządu Francji.

Uroczystość podpisania dokumentów akcesyjnych nastąpiła 24 lutego w Pałacu Sztuki w Budapeszcie. W tym wydarzeniu wziął udział Jean-Jacques Dordain, obecny dyrektor generalny ESA, Ákos Kara, węgierski Minister Stanu oraz Fruzsina Tari, dyrektor Węgierskiego Biura Kosmicznego.

Węgry mają długą historię współpracy z ESA: pierwsza umowa o współpracy została podpisana już w 1991 roku. Węgry były także pierwszym państwem w regionie Europy Środkowej, które podpisały umowę European Cooperating State (ECS) z ESA, co nastąpiło w 2003 roku.

Następnie, równolegle z Czechami, Węgry rozpoczęły pięcioletni program PECS. Pozwoliło to na powstanie kilku węgierskich firm technologicznych z sektora kosmicznego, niektóre z nich osiągnęły umiarkowany sukces, nawet na rynku indyjskim.

Odmiennie jednak od Czechów, Węgrzy postanowili nie wchodzić do ESA w 2008 roku i rozpocząć drugi program PECS. W wyniku opóźnienia akcesji do ESA, Polska i Rumunia „wyprzedziły” Węgry w drodze do tej agencji kosmicznej.

Wreszcie, w 2014 roku nastąpiły końcowe negocjacje akcesyjne pomiędzy Węgrami a ESA. W tym roku Węgry staną się 22. państwem ESA, tuż po akcesji Estonii.

(ESA)

Comments are closed.