Uroczystość podpisania umów w drugim konkursie PL – ESA

0

Dwudziestego ósmego listopada odbyła się uroczystość podpisania części umów w drugim konkursie „Polish Industry Incentive Scheme”.

Do 2017 roku Polska będzie realizować „program przejściowy”, integrujący nasze państwo ze strukturami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W ramach tego programu część polskiej składki obowiązkowej (45%) będzie wydawana na dedykowany konkurs na projekty dla krajowych podmiotów. Konkurs nosi nazwę Polish Industry Incentive Scheme (PIIS)* i dotychczas odbyły się jego dwie edycje: w 2013 i w 2014 roku. Pierwsze kontrakty w ramach zeszłorocznego PIIS podpisano 24 października 2013 roku.

Tegoroczny konkurs dla polskich podmiotów rozpoczął się na początku marca. Termin nadsyłania wniosków był krótki: do 14 kwietnia. Pomimo, że termin nadsyłania wniosków zbiegł się z terminem pierwszego konkursu w tematyce „SPACE” w programie Horyzont 2020, konkurs do ESA spotkał się z dużym zainteresowaniem. Podobnie jak rok temu do konkursu przesłano kilkadziesiąt wniosków.

We wrześniu Ministerstwo Gospodarki przedstawiło listę projektów pozytywnie ocenionych przez Komisję ds. ewaluacji technicznej ESA (TEB – Technical Evaluation Board) i zatwierdzone do realizacji przez Zespół Zadaniowy ESA – Polska („Task Force PL-ESA”). Całkowity ich budżet wynosi ponad 5 milionów euro.

Łącznie realizowanych będzie 28 projektów, a jeden został zakwalifikowany do realizacji w terminie późniejszym. Większość zarekomendowanych ofert dotyczy obszaru technologicznego i technicznego (15), obserwacji Ziemi (5) oraz nawigacji (5). Pozostałe oferty obejmują obszar nauki (1), śmieci kosmicznych (1) oraz SSA (1).

Dwudziestego ósmego listopada nastąpiła uroczystość podpisania trzynastu kontraktów w drugim konkursie PIIS. Kolejne kontrakty zostaną podpisane w późniejszym terminie, prawdopodobnie w formie indywidualnej pomiędzy wykonawcami a ESA.

Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Na tym spotkaniu obecni byli m.in. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, mianowany na pierwszego dyrektora Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Marek Banaszkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska oraz zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki Otylia Trzaskalska-Stroińska. Europejską Agencję Kosmiczną reprezentowali m.in. Pedro Baptista oraz Eric Morel. Nie zabrakło także przedstawicieli innych ministerstw oraz polskich firm i organizacji, w tym Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Podczas uroczystości zaprezentowano dotychczasowe dokonania polskiego sektora kosmicznego w ESA oraz cele projektów wyselekcjonowanych w tym roku do realizacji. Projekty w tegorocznym konkursie zostały podpisane zwykle na okres 12-24 miesięcy. W kilku przypadkach można mówić o potencjalnych polskich specjalizacjach, które mogą już niebawem doprowadzić do produktów dostępnych na europejskim rynku kosmicznym.

W przyszłym roku odbędzie się trzeci konkurs w ramach Polish Industry Incentive Scheme. Jednocześnie odbędzie się ocena postępów integracji Polski z ESA, która określi polskie osiągnięcia oraz wyzwania w sektorze kosmicznym. Daty rozpoczęcia kolejnego konkursu jeszcze nie podano.

Comments are closed.