Projekty polskich podmiotów w II konkursie Task Force zatwierdzone do realizacji

0

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło listę projektów pozytywnie ocenionych przez Komisję ds. ewaluacji technicznej ESA (TEB – Technical Evaluation Board) w ramach II konkursu Polish Industry Incentive Scheme.

W związku z zakończonym drugim konkursem organizowanym przez Zespół Zadaniowy ESA – Polska („Task Force PL-ESA”) dla polskich podmiotów z sektora kosmicznego w ramach procedury Polish Industry Incentive Scheme, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło listę projektów pozytywnie ocenionych przez Komisję ds. ewaluacji technicznej ESA (TEB – Technical Evaluation Board) i zatwierdzone przez Zespół Zadaniowy do realizacji. Całkowity ich budżet wynosi ponad 5 milionów euro.

Łącznie realizowanych będzie 28 projektów, a jeden został zakwalifikowany do realizacji w terminie późniejszym. Większość zarekomendowanych ofert dotyczy obszaru technologicznego i technicznego (15), obserwacji Ziemi (5) oraz nawigacji (5). Pozostałe oferty obejmują obszar nauki (1), śmieci kosmicznych (1) oraz SSA (1).

Kryteria ewaluacyjne brane pod uwagę przez komisję TEB to: jasność celów technicznych i zdefiniowanie wymagań (40 pkt), szanse na wykorzystanie w programach ESA (20 pkt), wiarygodność szacowanych kosztów i harmonogramu prac (30 pkt) oraz zgodność z administracyjnymi warunkami postępowania (10 pkt).

Podmioty, których propozycje nie zostały przyjęte do realizacji mogą skorzystać z możliwości przeprowadzenia szczegółowego briefingu z ekspertami ESA celem przedstawienia ich zastrzeżeń i powodów, dla których te propozycje zostały odrzucone, do czego zachęca Ministerstwo i PARP.

Polish Industry Incentive Scheme jest programem w zakresie którego odbywające się konkursy są dedykowane wyłącznie na rynek polski. Przez pierwsze 5 lat naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (a więc do końca 2017 r.) polskie podmioty (firmy oraz jednostki naukowo-badawcze) będą objęte specjalnym programem wsparcia, którego celem jest dostosowanie ich możliwości do udziału w programach i projektach ESA. Część środków pochodząca z polskiej składki członkowskiej do ESA (45% rocznej składki obowiązkowej) będzie przeznaczana wyłącznie na kontrakty dla krajowych firm i instytutów naukowo-badawczych.

Firmy i ich projekty, które zaakceptowano w ramach II konkursu Polish Industry Incentive Scheme:

 • ABM Space Education WIMR – Where Is My Rover?
 • Adaptronika – Active vibration cancellation with proof mass actuators for cryo-coolers
 • Asseco Poland:
  • SPEED Algorithm Function Toolkit (S-AFTK)
  • SIMSAT Web Human – Machine Interface (HMI)
  • NAVIWAVE – Availability and Accuracy GNSS for Maritime Navigation
 • Astri Polska – FLIRT-PL: Fitting LIon Receiver Tests in PoLand
 • Astronika:
  • HDRM for the EUROSTAR 3000 Deployable Reflector Assembly
  • Control Momentum Gyroscope for agile satellites
 • Creotech Instruments – MAIT process qualification (MAIT_QUAL)
 • CUBE.ITG – System for new space-based products for wetlands under Ramsar Convention – pilot Project for Poland supporting future GlobWetland – POLWET
 • Domar Mariusz Dowbor General Partnership – Industrial Validation for Flight Harness Manufacturing – Phase 0
 • GMV Innovating Solutions – CCSDS MO Services Prototype
 • Hertz Systems – GNSS interference monitoring system
 • Instytut Lotnictwa – Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft (GRACE)
 • ITTI – SpaceR – Implementation and Validation of SpaceWire-R Protocol
 • Leica Geosystems Poland – Higher Order Ionospheric modelling campaigns for precise GNSS applications – HORION
 • OBSEE – Swarm4Anom – Investigation of the linkage between ionospheric plasma nighttime density enhancements and magnetic field variability
 • PIAP:
  • Evaluation of Galileo/EGNOS services jamming incidence in Central Europe
  • Active debris removal demonstration in laboratory condition experiment (ADRexp)
 • ProGea Consulting – AgroEye – remote sensing application for supporting the GAEC assessment
 • SATIM – Monitoring Satelitarny MineSAR – the highly automated software for monitoring mining-induced ground deformations within large areas
 • SENER – Preparatory activities to support competitiveness in MGSE for satellites under ESA programmes with special emphasis on EUCLID and MetOp-SG
 • Simulation Games Manufacture Aleksander Sierzega – SimSpace – Training simulation System for Crisis management
 • SIRC – Integrated low-power Ka-band receiver in SiGe BiCMOS technology for remote sensing applications
 • SpaceForest – Development of key technologies for frequency generators
 • Spacive – Development of 3D MLI and 3D test bed system for MLI properties measurements
 • Śląskie Centrum Naukowo-Techniczne – Cyanate-ester composite technology demonstration for space telescopes
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – Gaia-GOSA: An interactive service for asteroid follow-up observations

(PARP)

Comments are closed.