Zainaugurowano działalność Rady Naukowo-Przemysłowej przy MON

0

Zainaugurowano działalność Rady Naukowo – Przemysłowej (RNP) funkcjonującej przy MON.

We wtorek, 16 września br. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) Czesław Mroczek, w obecności szefa Sztabu Generalnego WP, przdstawicieli MON i Dowództwa Generalnego RSZ RP, rektorów uczelni technicznych oraz przedstawicieli polskiego przemysłu zbrojeniowego, zainaugurował działalność Rady Naukowo – Przemysłowej (RNP) funkcjonującej przy MON.

Pierwszym przewodniczącym Rady został rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk. Eksperckie gremium tworzą osoby wskazane m.in. przez Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, prezesa Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych. Członkowie rady będą powoływani na czteroletnią kadencję.

Trzydziestu trzech ekspertów, przedstawicieli środowisk naukowych, uczelni wojskowych, cywilnych i instytutów naukowo – badawczych oraz reprezentanci przemysłu obronnego będzie doradzać kierownictwu resortu w zakresie wyboru do zakupu dla naszej armii sprzętu i uzbrojenia, uruchamiania programów strategicznych i projektów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN. Staraniem zespołu będzie zapewnienie krajowym firmom zbrojeniowym, uczelniom i ośrodkom naukowo-badawczym jak największego udziału w programach modernizacyjnych armii oraz w projektach międzynarodowych szczególnie tych realizowanych przez Europejską Agencję Obrony i Europejską Agencję Kosmiczną.

(WAT)

Comments are closed.