Drugi polski konkurs w ESA rozpocznie się 3 marca

0

Dwudziestego szóstego lutego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące 2. polskiego konkursu w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na tym wydarzeniu pojawiło się prawie 100 przedstawicieli polskich firm, uczelni i instytutów naukowych. Konkurs ruszy najpewniej 3 marca.

Do końca 2017 roku Polska będzie w „okresie przejściowym” swojego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W tym czasie część polskiej składki do ESA będzie wydawana na dedykowany program rozwoju technologii i aplikacji kosmicznych. Ten program jest głównie dostępny dla polskich podmiotów – zagraniczne firmy i instytucje mogą w nim pełnić jedynie ograniczoną rolę.

Konkursy w ESA noszą nazwę „Industry Incentive Scheme” i mają na celu zintegrowanie polskiego sektora kosmicznego z europejskim. Jest to ważne, bo obecnie niewiele jest polskich produktów i rozwiązań, które są lub mogą być wykorzystywane, m.in. przy budowie europejskich satelitów. Do końca 2017 roku ta sytuacja ma się zmienić. Podobne konkursy są realizowane w Rumunii.

Pierwszy polski konkurs odbył się rok temu i spośród prawie 80 zgłoszeń wybrano do realizacji nieco ponad 30. Łączny budżet na przyznane projekty wówczas wyniósł nieco ponad 5 milionów EUR. W tym roku prawdopodobnie będzie podobnie – Polska dysponuje kwotą sześciu milionów EUR na projekty z tego konkursu Industry Incentive Scheme. Konkurs zostanie opublikowany wraz z pełną dokumentacją 3 marca w elektronicznym systemie informacji o przetargach EMITS Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Wnioski na ten konkurs mogą obejmować cztery typy projektów:

  • prace nad sprzętem (hardware) do misji kosmicznych
  • prace badawczo-rozwojowe
  • studia przygotowawcze
  • prace nad aplikacjami korzystającymi z danych satelitarnych.

Projekty edukacyjne i „awareness” ponownie nie są brane pod uwagę.

W porównaniu z zeszłorocznym konkursem nastąpiło pewne przyspieszenie całości procedury. Firmy i instytuty, które chcą wziąć udział w tegorocznym konkursie, muszą wypełnić swoje wnioski i przesłać je do ośrodka technologicznego ESTEC w terminie do 14 kwietnia. Jest to czas o ponad dwa tygodnie krótszy niż podczas pierwszego konkursu sprzed roku. Ponadto, zmieniły się nieco zasady dotyczące aplikacji korzystających z danych satelitarnych. Wymaga się od nich wyższego poziomu zaawansowania.

Ile w tym roku zostanie wysłanych wniosków z Polski? Można założyć, że będzie to wartość zbliżona do tej sprzed roku. W tej chwili jednak trudno ocenić, jaka będzie dystrybucja wniosków podług wyżeh wymienionych kategorii projektów. Wydaje się jednak, że najpopularniejsze będą projekty na prace badawczo-rozwojowe.

(Kosmonauta.net, Ministerstwo Gospodarki, ESA)

Comments are closed.