Powstała Thales Alenia Space UK

0

Thales Alenia Space ogłosiła powstanie nowej spółki zależnej – Thales Alenia Space UK.

Thales Alenia Space ogłosiła 30 kwietnia powołanie nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii, Thales Alenia Space UK. Spółka powstała w niedawno otworzonym Harwell Science and Innovation Campus.

Jej powołanie jest częścią strategii mającej wzmocnić obecność grupy w krajach inwestujących w sektor kosmiczny. Poprzednimi działaniami opartymi o takie założenie było otwarcie spółki-córki w Niemczech i powstanie nowego biura belgijskiego oddziału TAS w Leuven.Otwarcie nowej firmy zostało podyktowane polityką rządu Wielkiej Brytanii, która już od wielu lat tworzy wiele inicjatyw i przeznacza wiele środków, w tym zwiększenie wkładu finansowego do ESA, na stymulowanie rozwoju sektora kosmicznego, z utworzeniem agencji kosmicznej (UKSA) włącznie. Wielka Brytania ma duży udział w programie Neosat Europejskiej Agencji Kosmicznej. Thales Alenia Space UK będzie projektantem i wykonawcą systemu napędowego platformy Neosat.

(TAS)

Comments are closed.