Alpbach Summer School 2014

0

Rozpoczął się nabór do tego rocznej edycji Alpbach Summer School, organizowanej przez FFG, ESA, ISSI i Austrospace.

W styczniu ESA ogłosiła nabór do letniej szkoły, która od 38 lat odbywa się w jednej z najpiękniejszych wiosek Austrii, Alpbach. Szkołę organizuje Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Austriackiej Agencji Promocji Badań Naukowych, we współpracy z ESA, International Space Science Institute, Austrospace.

Tego roczna edycja potrwa od 15 do 24 lipca i poświęcona będzie geofizyce planet typu ziemskiego. Termin składnia wniosków o uczestnictwo mija 31 marca 2014.

Alpbach Summer School jest organizowana od 1975 roku. Ma na celu pomagać zgłębiać różne zagadnienia z dziedziny nauk i technik kosmicznych europejskim studentom, doktorantom, naukowcom i inżynierom. Organizatorzy stawiają na praktyczne zastosowania wiedzy znanej tylko z podręczników, rozwój umiejętności pracy zespołowej i kreatywności. Celem utworzonych drużyn będzie przedstawienie projektu, który zostanie oceniony przez jury niezależnych ekspertów. Drużyny odpowiadają za projekt już na poziomie wyboru tematu, same też organizują swoją strukturę i metody pracy.

Edycja 2014 będzie poświęcona zagadnieniom misji kosmicznych badających geofizykę planet typu ziemskiego w Układzie Słonecznym. Uczestników czeka jednak wiele wyrzeczeń, tak jak w prawdziwym życiu. Dwudziestogodzinne dni pracy spowodują, że zatopią się oni w nowych dla siebie polach kompetencji, zdobywaniu nowej wiedzy i wyzwaniach pracy zespołowej, w której inżynierowie będą musieli słuchać naukowców a naukowcy inżynierów. Dziesiąty dzień kursu będzie jednak nagrodą w postaci możliwości zaprezentowania własnej misji kosmicznej.

Szkoła przyjmie 60 młodych ludzi z krajów członkowskich ESA i współpracujących. Językiem roboczym będzie angielski. Wnioski należy składać na stronie internetowej szkoły do 31 marca 2014. Do końca kwietnia 2014 powinny zostać ogłoszone wyniki naboru. Opłata rejestracyjna wynosi 400 euro. Uczestnikom wolno ubiegać się o dofinansowanie od swoich krajowych agencji kosmicznych i uczelni.

 

Dziękujemy Ministerstwu Gospodarki za nadesłane informacje


(ESA, MG)

Comments are closed.